Conferenties

Het Instituut voor Immigratierecht organiseert geregeld conferenties, symposia en anderssoortige bijeenkomsten.

Conferentie Elena & Instituut voor Immigratierecht over het EU-Handvest

Op 24 en 25 oktober 2014 organiseerden het Instituut voor Immigratierecht en het Elena-netwerk een conferentie over de betekenis van het EU-Handvest van de Grondrechten voor het immigratie- en asielrecht.

Het Elena-netwerk is een Europees forum voor praktijkjuristen op het gebied van het asielrecht. Het netwerk wordt gecoördineerd door de  (ECRE) in Brussel. Het was de eerste keer dat het Elena-netwerk samenwerkte met een universiteit  bij de organisatie van een  Elena-conferentie.  Deze conferenties worden jaarlijks gehouden voor advocaten, rechters, rechtbankmedewerkers, NGO-experts en  beleidsmedewerkers in Europa. 

Voor de conferentie The Use of the EU Charter of Fundamental Rights in Immigration and Asylum Law  in Leiden hadden zich ruim 100 deelnemers uit heel Europa ingeschreven. Inleidingen werden gegeven door vooraanstaande rechtswetenschappers en rechters van Europese hoven  op het gebied van het immigratie- en asielrecht. De conferentie werd namens de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden ingeleid door Prof. mr. A.G. Castermans en Prof. mr. P.R. Rodrigues namens het Instituut voor Immigratierecht door  met een lezing getiteld The application of the Charter to asylum and immigration law.

Tijdens de conferentie werd onder andere ingegaan op het recht op asiel, het perspectief van het Hof van Justitie van de EU, detentie van asielzoekers, toegang tot de asielprocedure en het recht op een effectief rechtsmiddel.   Daarnaast waren er workshops over het recht op gezinsleven, bescherming tegen uitzetting, de behandeling van personen met bijzondere behoeften, bewijs in asielprocedures, opvang en detentie, en de rechten van het kind. De conferentie werd besloten met een korte paneldiscussie over de te verwachten invloed van het Handvest op het gebied van asiel en migratie.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van het programma en de sprekers. 

Klik hieronder voor de verschillende powerpoint presentaties.
Ppt 1
Ppt 2
Ppt 3
Ppt 4
Ppt 5
Ppt 6


Lustrumcongres ‘Het Kind in het Immigratierecht’

Op 26 januari 2012 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht een lustrumcongres ter ere van het 15-jarig bestaan van het instituut.

Het thema van het congres was ‘het kind in het immigratierecht’. Vanuit verschillende perspectieven zijn academici, vertegenwoordigers van NGO’s, advocaten en beleidsmakers ingegaan op de rol van de rechten van het kind in het migratierecht. De sprekers tijdens het plenaire gedeelte van het congres waren Peter Rodrigues (Hoogleraar aan het Instituut voor Immigratierecht), Carla van Os (Defence for Children), Harke Heida (directeur Migratiebeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) en Diane Schmitt (Head of Unit of Immigration and Integration, DG Home, Europese Commissie).

Tijdens werkgroepen is verder ingegaan op specifieke thema’s relevant voor het kind in het immigratierecht. Momenteel wordt er een congresbundel samengesteld waarin alle bijdragen van de sprekers zullen worden opgenomen.


Laatst Gewijzigd: 13-07-2015