Cursussen

Tijdens de cursussen van het Instituut voor Immigratierecht wordt aandacht besteed aan actuele en voor de praktijk relevante onderwerpen.

Cursussen

Cursussen van het Instituut

Actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht 
Het Instituut streeft ernaar elk voorjaar en najaar de cursus Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht aan te bieden, gericht op professionals op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht. Dit stelt hen in staat hun vakkennis bij te houden en kennis te nemen van de laatste ontwikkeling. Ook wordt ingegaan op de consequenties voor de rechtspraktijk. De docenten komen uit zowel de rechtspraktijk als de wetenschap, waarbij wordt gestreefd naar een mix van externe docenten en aan het Instituut voor Immigratierecht gebonden docenten.  

Basiscursus Immigratierecht  
Elk jaar organiseert het Instituut voor Immigratierecht de Basiscursus Immigratierecht. Deze cursus is voor juristen en advocaten die zich niet in het immigratierecht hebben gespecialiseerd, maar wel willen beschikken over de basiskennis op dit gebied. Hieronder vindt u het actuele en recent voorafgegane cursusaanbod. Een overzicht van aankomende PAO-cursussen is rechtstreeks bij het JPAO Leiden te zien via  link.  


Actueel cursusaanbod

Hieronder vindt u het actuele en recent voorafgegane cursusaanbod. Een overzicht van aankomende PAO-cursussen is rechtstreeks bij het JPAO Leiden te zien via deze link.  

10 november 2015 | Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht  
12.30 tot 17.00 uur, te Leiden (4 PO NOvA)  

Naast het bieden van een overzicht van de ontwikkelingen op een bepaald thema wordt ook ingegaan op de consequenties voor de rechtspraktijk. Bij de keuze voor onderwerpen is eveneens aandacht voor Europese en internationale regelgeving op het terrein van het regulier vreemdelingenrecht. Inbreng van cursisten door middel van casus gerichte vragen is mogelijk. Bij uw inschrijving kunt u daar desgewenst gebruik van maken door een e-mail te sturen naar pao@law.leidenuniv.nl o.v.v. deze cursus.   Na afloop beschikt de deelnemer over kennis van de nieuwe ontwikkelingen en praktisch inzicht in de betekenis ervan voor de rechtspraktijk.    

8 december 2015 | Basiscursus immigratierecht
10.00 tot 16.30 uur, te Leiden (5 PO NOvA)  

In de Basiscursus Immigratierecht worden de fundamenten van het immigratierecht behandeld. Daarbij is eveneens aandacht voor Europese en internationale regelgeving op het terrein van asiel en migratie.   Aan de hand van een bespreking van relevante ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak zal de vereiste basiskennis van het immigratierecht bij de kandidaat worden neergelegd. Tevens wordt ingegaan op een aantal verschillende belangrijke aspecten van het procederen in vreemdelingenzaken. Tijdens de colleges worden tevens aan de hand van te behandelen casuïstiek praktische vaardigheden bijgebracht. Inbreng van de cursisten door middel van casus gerichte vragen is mogelijk. In de Basiscursus Immigratierecht worden de fundamenten van het immigratierecht behandeld. Daarbij is eveneens aandacht voor Europese en Internationale regelgeving op het terrein van asiel en migratie. Niet alleen het wettelijk kader wordt besproken, maar ook wordt ingegaan op de praktijk, waarbij diverse dilemma's en vraagpunten worden besproken. Er zal aandacht worden besteed aan zowel de materiële als procedurele aspecten van het immigratierecht.    De cursus richt zich met name op diegenen die zich tijdens hun studie niet in het immigratierecht hebben gespecialiseerd en recentelijk of binnenkort werkzaam zijn in de praktijk van het vreemdelingenrecht of anderszins over deze basiskennis dienen te beschikken.   Na afloop beschikt de kandidaat over theoretisch inzicht in het vreemdelingenrecht, terwijl ook de dilemma's bij de praktische gang van zaken op dit rechtsgebied duidelijk zijn gemaakt.   De docenten zijn afkomstig van het Leids Instituut voor Immigratierecht en hebben kennis van zowel de theorie als de praktijk. Het Instituut heeft een lange traditie in het verzorgen van cursussen voor advocaten en andere doelgroepen op het terrein van het immigratierecht.

Laatst Gewijzigd: 15-06-2015