Prof. mr. P.R. Rodrigues

Functie:
 • Hoogleraar Immigratierecht
Expertise:
 • Asiel
 • Discriminatie en Gelijke behandeling
 • Immigratierecht
 • Mensenrechten
 • Vreemdelingenrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 8822
E-Mail: p.r.rodrigues@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Immigratierecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C0.05


")

In 1985 rondde Rodrigues (1956) als civilist zijn rechtenstudie af aan de Universiteit Utrecht en werd vervolgens toegevoegd onderzoeker bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (Utrecht). Hij trad in 1988 als juridisch onderzoeker in dienst van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten Aangelegenheden (SWOKA). Daarna was hij van 1991 tot 1995 werkzaam voor het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR). Van april 1995 tot september 2000 was hij commissielid bij de Commissie Gelijke Behandeling. Rodrigues bleef tevens verbonden aan het Molengraaff Instituut waar hij in 1997 promoveerde op het onderzoek Anders niets? Discriminatie op grond van ras en nationaliteit bij consumententransacties. Na zijn promotie was hij tot 2000 als post-doc verbonden aan het Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht (NISER) in Utrecht. Van 2001 tot 2010 was hij hoofd van de afdeling Onderzoek en Documentatie bij de Anne Frank Stichting (Amsterdam). Rodrigues heeft veelvuldig gepubliceerd over migratie, staatloosheid, discriminatie op grond van ras en nationaliteit, gelijke behandeling en collectieve acties van belangenorganisaties. Hij is co-redacteur  van de Monitor Racisme & Extremisme (negende rapportage in 2010) en lid van de Commissie Meijers: de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht. Rodrigues is tevens voorzitter van de Dutch Association for Migration research (www.damr.nl).

Uitgelichte publicaties

 • G.G. Lodder & P.R. Rodrigues (red.), Het kind in het immigratirecht Den Haag : Sdu 2012, 165 p.


Geselecteerde publicaties:

 • S. Kok en P.R. Rodrigues, Minderjarige vreemdelingen, in: Liefaard, Rap en Rodrigues (ed.), Kinderrechtenmonitor 2014, Kinderombudsman en Universiteit Leiden: Leiden 2014, p. 144-167

 • Peter Rodrigues, Het onderscheidende karakter van profielen bij vreemdelingentoezicht, Proces 2014, nr. 1, p. 3245

 • C. van Os & P.R. Rodrigues, Op de hurken, Naar een kinderrechtenperspectief in het vreemdelingenrecht, NJCM-Bulletin 2013, nr. 4, p. 545-560

 • P.R. Rodrigues, De facto staatloosheid of de uitdaging van onuitzetbaren, Asiel&Migrantenrecht 2013, nr. 5-6, p. 281-286

 •  P.R. Rodrigues en A.M. Reneman, Kroniek migratierecht, NJB 2012, p. 2473-2481

 • P.R. Rodrigues, Eén voor allen: collectieve acties en gelijke behandeling, in: Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2010 (hoofdred. C. Forder), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011, p. 309-324

 • P.R. Rodrigues, Europese grenzen aan Nederlandse restricties voor gezinsmigratie, Ars Aequi 2011, p. 626-63

 • J. van Donselaar en P.R. Rodrigues (red.), Monitor Racisme & Extremisme. Negende rapportage, Amsterdam: Amsterdam University Press 2010, 252 p.

 • P.R. Rodrigues, De grenzen van het vreemdelingenrecht. (oratie) Leiden: Universiteit Leiden, 2010.

 • Titia Loenen and Peter Rodrigues (ed.), Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives, The Hague/London/Boston: Martinus Nijhoff Publishers/Kluwer Law International 1999, 457 p.

 • P.R. Rodrigues, Anders niets? discriminatie naar ras en nationaliteit bij consumententransacties, Lelystad: Vermande 1997, diss. 317 p.

Laatst Gewijzigd: 10-06-2016