Is gezinshereniging een mensenrecht?

Op 3 november 2015 verdedigt Mark Klaassen zijn proefschrift "The Right to Family Unification: Between Migration Control and Human Rights".

De centrale vraag in het onderzoek is of er een mensenrecht op gezinshereniging bestaat, en zo ja waar dit recht uit bestaat. Door middel van een analyse en vergelijking van verschillende bronnen van internationaal en Europees recht wordt aangetoond dat, alhoewel er geen specifiek verdrag is gericht op het recht op gezinshereniging, dit mensenrecht toch bestaat als afgeleide van het bredere recht op eerbiediging van gezinsleven. In een vergelijking van het nationale recht op gezinshereniging wordt voor verschillende lidstaten bekeken hoe de bronnen van internationaal en Europees recht op het gebied van gezinshereniging doorwerken in de nationale rechtsstelsels.


Datum en Locatie

De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 3 november 2015 om 13:45u in het Academiegebouw aan het Rapenburg 73 in Leiden. 
Na de plechtigheid zal een receptie plaatsvinden in het Academiegebouw waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Laatst Gewijzigd: 29-10-2015