Scripties

Het is voor studenten van alle studierichtingen mogelijk een scriptie te schrijven op het gebied van immigratie, asiel en integratie. Studenten die ter afsluiting van hun studie een scriptie op het gebied van het immigratierecht willen schrijven moeten dit wel overleggen met de scriptiecoördinator van hun afstudeerrichting.

Het Instituut voor Immigratierecht biedt de mogelijkheid om een afstudeerscriptie op het brede gebied van het immigratierecht te schrijven. Hoewel immigratierecht geen aparte master is, is het wel mogelijk om binnen andere masters te kiezen voor een onderwerp dat ligt op het raakvlak van immigratierecht en de betreffende afstudeerrichting. Je kan hierbij denken aan de masters Kinderrecht, Staats- en bestuursrecht, Europees recht en Internationaal publiekrecht, maar ook binnen andere masters zijn er raakvlakken met het immigratierecht.

Voor de masterscriptie mogen studenten zelf een onderwerp kiezen dat hen interesseert. Voorwaarde is dat er voldoende raakvlakken zijn met de afstudeerrichting. Heb je inspiratie of ideeën nodig dan zijn hieronder enkele suggesties voor mogelijke scriptieonderwerpen op het gebied van het immigratierecht opgenomen.

Oriëntatielijst

  • Het Nederlandse terugkeerbeleid in het licht van internationale normen
  • Dubbele nationaliteit in het nationaliteitsrecht
  • Asielprocedures en het EU recht om gehoord te worden
  • Diplomatieke garanties in uitzettings- en uitleveringszaken
  • Europese normen voor detentie van vreemdelingen
  • Homohuwelijken en gezinshereniging in het EU recht
  • Het belang van het kind bij de uitzetting van ouders
  • Het gebruik van etnische profielen bij vreemdelingentoezicht
  • De rechtspositie van de minderjarige vreemdeling in het immigratierecht
  • Staatlozen

Laatst Gewijzigd: 10-06-2015