Onderwijsaanbod

In de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid hebben studenten die kennis willen maken met het immigratierecht de mogelijkheid om de keuzevakken European Migration Law, European Asylum Law en Immigratierecht te volgen. In het vak European Migration Law, dat wordt aangeboden in het Engels, staat het Europese migratierecht centraal; in het vak European Asylum Law, ook aangeboden in het Engels, wordt ingegaan op de internationale mensenrechtverdragen en het Europese recht met betrekking tot asiel- en vluchtelingenrecht. Het vak Immigratierecht is gericht op het Nederlandse vreemdelingenrecht.  Verder verzorgt het Instituut voor Immigratierecht in de bachelor het keuzevak Immigratie, integratie en discriminatie. In deze interdisciplinaire cursus worden diverse aspecten van migratie en integratie belicht.  Studenten van alle opleidingen, niet alleen van rechtsgeleerdheid, kunnen zich voor  Immigratie, integratie en discriminatie inschrijven.

In het kader van de master Jeugdrecht verzorgt het Instituut voor Immigratierecht het keuzevak Kind en migratie, waar op de rechtspositie van de minderjarige vreemdelingen wordt ingegaan. Het vak is alleen toegankelijk voor studenten die tot de master Jeugdrecht zijn toegelaten. Studenten die de master International Relations, specialisatie European Union Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen volgen kunnen kiezen voor het vak Migration Law and Policy in the EU.

In de Advanced master International Children’s Rights verzorgt het Instituut het verplichte vak Children’s rights and migration. Het vak behandeld de rechten van minderjarige vreemdelingen vanuit het internationaal en Europees recht. Deelname staat alleen open voor de studenten die zijn toegelaten tot de Advanced master.
 

Semester 1

Blok Vaknaam  Niveau ECTS Taal
I European Migration Law  300 5 EN
II Immigratie, integratie en discriminatie  300 5 NL
II European Asylum Law  300 5 EN
 

Semester 2

Blok Vaknaam       Niveau ECTS Taal
I Immigratierecht       300 5 NL
I, II Migration Law and Policy in the EU       300 5 EN
II Kind en migratie       300 5 NL
I      Children's rights and migration            600     5        EN

 

Laatst Gewijzigd: 03-09-2015