Scripties online

Pavel Pyszko "Feasibility of the extra-territorial processing of the asylum by the member states of the European Union" 2015

Cindy van Oorschot "18 jaar, en nu?" 2015

Marije Meijer "Beschermingsmaatregelen in het vreemdelingenrecht" 2015

Yvonne ten Kate "Oost, West, thuis best? Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen" 2014 

Machteld van Werven "Aan het lot overgelaten" 2014

Jan-Pieter Bos "Naar de letter of naar de geest? De juridische positie van de niet-uitzetbare staatloze migrant in nederland" 2014

Evelien van der Zweep "De Nationale asielgronden schrappen. Opgeruimd staat netjes?" 2013

Mitchell Altena "Bewaring van illegale vreemdelingen in een veellagige rechtsorde" 2013 

Mark Klaassen " The compatibility of third country nationals clauses in readmission agreements with the principle of non-refoulement" 2010

Merike Saarman "use versus abuse of community law - where to draw the line?" 2009

Sheila Maas “Dual Protection in European Asylum Law: Good or Bad for those Seeking Subsidiary Protection?” 2009

Miguel Carapeto " The allocation system of the Asylum Policy and EC General Principles: measuring the Member States’ discretion under the Dublin Regulation" 2009

Emma Besselink "General principles of Community law in action: the role of general principles in the context of the Asylum Procedures Directive" 2008

Jasper Hoogendoorn "Bescherming tegen vervolging op religieuze gronden in het Nederlandse vreemdelingenbeleid" 2008

Marina den Houdijker “Het punitieve karakter van de ongewenstverklaring en de ongewenstsignalering” 2006

Jerfi Uzman “Droit de l'homme et droit du citoyen. Vrijheid en beperking van meningsuiting van vreemdelingen in het Nederlandse Recht” 2005

M. den Heijer “De Extra-Territoriale Werking van Mensenrechtenverdragen en de Opvang van Asielzoekers in de Regio” 2005

Laura van der Krogt "Verblijfsrechten van buitenlandse moeders bij hun minderjarige Nederlandse kind" 2005

Daniella M. Rudy "International terrorism, an excludable act within the Convention relating to the Status of Refugees?" 2004

Roya Surie "Bescherming bij vrouwelijke genitale verminking" 2004

Esther Baan "Gezinshereniging naar het VN-Kinderverdrag: een recht voor het kind en geen gunst". 2002

I. Goud "Artikel 3 EVRM en het drie jarenbeleid: geven te lange asielprocedures recht op een verblijfsvergunning?" 2002

Laatst Gewijzigd: 26-09-2016