Onderzoek

Onderzoeksdoelstellingen

De ontwikkelingen op het gebied van het immigratierecht kunnen niet los gezien worden van ontwikkelingen op andere rechtsgebieden. Heel algemeen kan gesteld worden dat de op andere rechtsgebieden ingezette versterking van de rechtspositie van het individu ook de rechtspositie van de vreemdeling versterkt heeft. In het huidige immigratierecht zijn hierop verschillende reacties waarneembaar. Bijvoorbeeld het expliciet beperken van procedurele rechten van vreemdelingen en de beperking van de feitelijke toelating tot het grondgebied met als doel te voorkomen dat een vreemdeling in de positie raakt dat hij aanspraken heeft.


Onderzoek

Het Instituut voor Immigratierecht houdt zich op verschillende niveaus bezig met onderzoek.