mr. E.E. Kuijt, LL.M

Functie:
  • PhD-Fellow op het gebied van humanitaire assistentie en staatssoevereiniteit
Expertise:
  • Internationaal publiekrecht
  • Mensenrechten
  • Humanitair recht
Emilie Kuijt is promovenda bij de afdeling Internationaal Publiekrecht / Grotius Centre for International Legal Studies, onder begeleiding van Professor Schrijver. Haar promotieonderzoek richt zich op vraagstukken met betrekking tot het juridische kader omtrent het verlenen en ontvangen van humanitaire assistentie, evenals de relatie met staatssoevereiniteit. Tevens gaat haar interesse uit naar kwesties op het gebied van mensenrechten, en internationaal humanitair en strafrecht. Naast haar promotieonderzoek is zij als docent en coördinator betrokken bij diverse internationaalrechtelijke vakken in de Bachelor Rechtsgeleerdheid en de Master Internationaal Publiekrecht.

Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam, en aan de Columbia University School of Law te New York. In 2007 behaalde zij haar Master Public International Law, en in 2009 haar Master Informatierecht. Emilie heeft praktijkervaring opgedaan tijdens een stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties (Mensenrechtenraad) te Genève en na haar afstuderen tijdens haar werkzaamheden bij de verdediging van een zaak bij het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag.

In januari 2013 organiseerde Emilie de internationale conferentie ‘International Humanitarian Assistance and International Law’, in samenwerking met Tilburg University. Gedurende het voorjaar van 2013 was zij de Cegla Visiting Scholar aan de Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University.

Laatst Gewijzigd: 09-12-2013