Prof. dr. N.J. Schrijver

Functie:
 • Professor Internationaal Publiekrecht
Expertise:
 • volkenrecht
 • Verenigde Naties
 • vrede en veiligheid
 • duurzame ontwikkeling en beheer natuurlijke hulpbronnen
 • internationale geschillenbeslechting


Telefoon: +31 (0)71 527 8936
E-Mail: n.j.schrijver@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Internationaal Publiekrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B141


")

Volkenrecht is niet alleen een instrument om vriendschappelijke betrekkingen tussen staten te bevorderen, maar ook om mondiale waarden en normen te formuleren en te helpen in praktijk te brengen. Daarbij gaat het onder meer om vrede en veiligheid, gerechtigheid en duurzame ontwikkeling. Het is een positieve ontwikkeling dat naast staten en internationale gouvernementele organisaties, in toenemende mate ook niet-statelijke actoren een rol spelen bij het nader ontwikkelen, ten uitvoer brengen en handhaven van internationaal recht. De ontwikkeling van het internationale recht betreffende de rechten van de mens, de menselijke leefomgeving en individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid heeft een grote invloed op de aard, de bronnen en de rechtssubjecten van het hedendaagse internationale recht. Deze ontwikkelingen brengen vele uitdagingen met zich mee die tot nader academisch onderzoek nopen met als doelstelling deze ontwikkelingen beter te begrijpen alsmede bij te dragen aan een betere toepassing van de idee van de rechtsstaat en mondiale waarden in zowel de internationale betrekkingen als in nationale samenlevingen.

Curriculum vitae

Dr Nico Schrijver is hoogleraar Internationaal Publiekrecht en wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies, Universiteit Leiden.
Zijn onderzoekwerkzaamheden bewegen zich op het brede terrein van het volkenrecht inzake vrede en veiligheid, rechten van de mens, duurzame ontwikkeling en vreedzame geschillenbeslechting.

Sinds juni 2011 is hij tevens lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en vice-voorzitter van de Commissie Europese Zaken van deze Kamer. Hij is woordvoerder op de terreinen van Immigratie en Justitie, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw.

Hij is ook gasthoogleraar (sinds 1995) op het terrein van de European Union and Co-operation with Developing Countries aan de Universite libre de Bruxelles en aan het Institute of Law van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen. Schrijver is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en voorzitter van de Sectie Rechtswetenschappen van de Academie, lid (membre associé) van het Institut de droit international en lid van het Permanente |Hof van Arbitrage. Gedurende 2010-2012 fungeerde hij als President van de wereldwijde International Law Association, terwijl hij van 2003-2011 voorzitter was van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Voorts is hij sinds 2009 als onafhankelijk deskundige  lid van het VN-verdragscomité dat toezicht houdt op de naleving van de economische, sociale en culturele rechten.
In 2012 is hij door de Verenigde Naties herkozen voor de periode 2013-2016. Eerder was hij lid van de 5-koppige UN High-level Task Force on the Right to Development.
Ook was Schrijver begin jaren ’90 juridisch beleidsmedewerker bij de Juridische Dienst van de Verenigde Naties, in het bijzonder de staf van de VN-Veiligheidsraad.  

Schrijver heeft ruime ervaring als juridisch raadsman in internationale geschillenbeslechtingsprocedures en verscheen voor het Internationaal Gerechtshof, het Internationale Tribunaal voor het recht van de Zee een gespecialiseerde tribunalen op het terrein van internationaal investeringsrecht. Hij is voorzitter van de Internationale Commissie Internationaal Recht inzake Duurzame Ontwikkeling van de International Law Association. Hij is mede-oprichter en voormalig bestuurslid van de European Society of International Law. Tevens was hij bestuurslid en voorzitter van de Academic Council on the United Nations System.

Nico Schrijver is de auteur van vele wetenschappelijke publicaties en diverse boeken, waaaronder Sovereignty over Natural Resources.Balancing rights and duties (Cambridge: CUP, 1997), The Evolution of Sustainable Development in International Law ( Leiden: Brill, 2008; Chinese editie bij Social Sciences Academic Press, Beijing, 2010),  Development without Destruction. The UN and Global Resource Management (Bloomington/UN Intellectual History Project New York: IUP, 2010; met prijs in 2012 van Academic Council United Nations System voor beste recente boek over VN-vraagstukken), en Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding (Den Haag: Boom, 2011).

Kernpublicaties

 • Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht: een inleiding (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2012)
 • Development without Destruction. The UN and Global Resource Management (Bloomington: Indiana University Press, 2010)
 • The Evolution of Sustainable Development in International Law, (Leiden: Brill, 2008)
 • The Security Council and the use of force : theory and reality : a need for change?, with N.M. Blokker eds. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005)
 • Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

Laatst Gewijzigd: 10-06-2016