prof. dr. E.A. Alkema

Functie:
  • Hoogleraar Van Asbeck-leerstoel
Expertise:
  • EVRM
  • Mensenrechten


Telefoon: +31 (0)71 527 7719
E-Mail: e.a.alkema@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Staats- en Bestuursrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A163


")

Prof. Mr. E.A. Alkema, die van 1985 tot 2003 hoogleraar Staats- en bestuursrecht was in Leiden, bekleedt sinds 2003 de Van Asbeckleerstoel. De Van Asbeckleerstoel  is genoemd naar Prof. mr. F.M. van Asbeck (1889-1968), Leids hoogleraar in onder andere het vergelijkend staatsrecht en het volkenrecht. De Van Asbeckleerstoel verbindt twee rechtsgebieden: het internationale en nationale recht. Het accent van prof. Alkema’s leeropdracht ligt op de doorwerking van het internationale recht in het nationale recht. Dit was tevens het onderwerp van de oratie die prof. Alkema dinsdag 18 oktober 2005 uitsprak: 'Over implementatie van internationaal recht - de internationale rechtsorde is  de onze nog niet'. Hij pleit hierin voor de instelling van een apart college als ondersteuning van de rechterlijke macht bij de implementatie van internationale rechtsregels.

Contact

Prof. Alkema is bereikbaar op dinsdags onder telefoonnummer: (0)71 527 7719 en via e-mail: e.a.alkema@law.leidenuniv.nl of thuis onder telefoonnummer: (0)71 -5143162.

Laatst Gewijzigd: 17-06-2016