mr. J. Uzman

Functie:
 • Universitair docent
 • Lid faculteitsraad
Expertise:
 • Vergelijkend staatsrecht
 • Mensenrechten/grondrechten
 • Rechter en politiek
 • Internationaal en Europees recht in Nederland


Telefoon: +31 (0)71 527 7301
E-Mail: j.uzman@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Staats- en Bestuursrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.11
Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​publiekrecht/​sbrecht/​uzmanj.jsp


")

Mr.dr. J. Uzman (Jerfi) studeerde Nederlands recht, in het bijzonder staats- en bestuursrecht, aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde in 2005 af met een scriptie, getiteld “Droit de l’homme et droit du citoyen”, over de ruimte voor politieke meningsuiting van vreemdelingen in het Nederlandse recht. Deze scriptie werd in 2006 bekroond in het kader van de Max van der Stoel Mensenrechtenprijs. Tijdens zijn studie werkte hij als studerend juridisch medewerker bij Ernst & Young Belastingadviseurs in Den Haag, en als student-assistent bij Juridisch PAO en het vak Moot Court (departement Metajuridica). Direct na zijn afstuderen trad Jerfi Uzman in dienst van de Leidse afdeling Staats- en bestuursrecht, aanvankelijk als onderwijs- en onderzoeksmedewerker en vervolgens als promovendus. Hij schreef een rechtsvergelijkend proefschrift over de rol van de rechter bij de bescherming van grondrechten. In dat verband verbleef hij enige tijd aan de universiteit van Cambridge (Selwyn College) en aan het Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht te Heidelberg. Sinds de promotie, op 5 december 2013, is hij als universitair docent verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht.

Proefschrift

Constitutionele remedies bij schending van grondrechten – Over effectieve rechtsbescherming, rechterlijk abstineren en de dialoog tussen rechter en wetgever, Kluwer 2013 (verdedigd aan de Universiteit Leiden, op 5 december 2013; promotor: prof.mr. T. Barkhuysen; co-promotor: mr.dr. M.L. van Emmerik )

Onderwijs

 • Staats- en bestuursrecht (bachelor II)
 • Politiek Staatsrecht (bachelor keuzevak)
 • Interaction between legal systems/Rechtsvinding (master)
 • Constitutionele vraagstukken in de Europese context (master, tevens coördinator)
 • ELSA-keuzevak Mensenrechten
 • Scriptiebegeleiding (bachelor en master)

PAO-cursussen

 • Mensenrechten en sociale zekerheid
 • De gereedschapskist van effectieve gemeenteraadsleden
 • Staatsrecht, Rijkstraineeprogramma
 • Doorwerking van internationaal en Eurpees recht, Rijkstraineeprogramma

Onderzoek

Jerfi heeft grote belangstelling voor de volgende onderwerpen:

 • Verhouding tussen de rechter en het parlement
 • Constitutionele theorie
 • Parlementair staatsrecht
 • Rechtsvergelijking (Amerikaans, Canadees, Brits en Duits staatsrecht)
 • Doorwerking internationaal en communautair recht in de nationale rechtsorde
 

Nevenwerkzaamheden

 • Annotator  AB Rechtspraak Bestuursrecht
 • Medewerker EVRM Online (Sdu)
 • Medewerker Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)
 • Lid Faculteitsraad

Dissertation and research

He is currently working on a PhD-thesis provisionally called Effective legal protection of fundamental rights and judicial review of statutory acts. It concerns the relationship between courts and political institutions from a comparative constitutional perspective. When statutory legislation is incompatible with international fundamental rights provisions, courts occasionally refuse to provide a remedy. In those cases courts (afraid of entering political territory) assume that remedies should be provided for by the elected legislature. One of the two main questions of the research is how this practice relates to the principle of effective legal protection of fundamental rights. Jerfi moreover questions the possibilities for courts to increase their willingness to provide remedies without marginalising the role of elected legislatures. He tries to find out what different roles courts and parliament play in protecting fundamental rights and whether those roles are in fact complementary or conflicting. To this end Jerfi undertakes a comparative study of remedies in the framework of judicial review in Germany, the UK, the US and Canada. A number of concepts such as the political question doctrine and the notion of constitutional dialogue are part of this study. The research project is supervised by professor T. (Tom) Barkhuysen and dr. M.L. (Michiel) van Emmerik. For further information please visit:

Laatst Gewijzigd: 17-06-2016