Afdeling Staats- en bestuursrecht betrokken bij onderzoek ‘grenseffecten’

Prof. Wim Voermans en Josephine Hartmann maken deel uit van het onderzoeksteam dat onder leiding van Prof. Bernard Steunenberg (Faculteit Campus Den Haag, Instituut Bestuurskunde) de komende maanden onderzoek gaat verrichten naar de mogelijkheden van een grenseffectenanalyse.

prof dr W.J.M. Voermans

prof dr W.J.M. Voermans

Waar gaat het precies om? De beleidsruimte die EU lidstaten bij de uitvoering van richtlijnen hebben, kan tot verschillende toepassing van EU wetgeving leiden. Onwenselijke effecten, zoals verschillen in prijzen, arbeidsvoorwaarden, of concurrentieverhoudingen, kunnen hiervan het gevolg zijn. Het onderzoek richt zich op de grensregio’s Nederland–Duitsland en Nederland–België.


J.M.R. Hartmann M.A., MA

J.M.R. Hartmann M.A., MA

Doel van het onderzoek is om op basis van literatuuronderzoek, interviews met nationale uitvoeringsinstanties en een paneldiscussie met experts een voorstel te doen voor een manier waarop een signaleringssysteem voor mogelijke grenseffecten van Europese regelgeving vóór de implementatie van EU wetgeving vorm kan worden gegeven. Het eindrapport van het onderzoek zal eind juni overhandigd worden aan het ministerie. 


Laatst Gewijzigd: 08-03-2012