Leids team presteert goed in Studentenparlement 2013

Een kiesdrempel van 5% invoeren, minder snel verkiezingen houden en de voorkeursdrempel halveren. Die voorstellen deed een regering van onder meer hoogleraren staatsrecht aan het studentenparlement, samengesteld uit studentenfracties van bijna alle Nederlandse universiteiten.

Leiden had een moeilijke opdracht: een conservatief liberaal geluid vertolken en een coalitiefractie zijn. Een conservatief-liberale fractie zal om ideologische redenen weinig enthousiasme voor een kiesdrempel kunnen opbrengen, maar een coalitiefractie kan zich niet zomaar tegen een belangrijk onderdeel van een regeringsvoorstel keren.

De Leidse Conservatief Liberale (LCL)-fractie bepaalde de afgelopen maanden eerst de eigen ideologische positie op alle onderdelen van het voorstel, onder andere door Kamerleden van de VVD te bevragen. Daarna is een uitstekende  bijdrage aan het Verslag geschreven, waarin de LCL zo kritisch was als voor een coalitiepartij mogelijk is zonder het kabinet op te blazen. Tegelijkertijd bedacht de fractie een strategie om het gewraakte onderdeel uit het regeringsvoorstel te krijgen. De steun van andere coalitiefracties was daarvoor essentieel, zodat allerhande banden werden aangehaald of gesmeed. Ten slotte ontwikkelde de fractie politieke munitie voor het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer: amendementen, moties, ronkende spreekteksten en scherpe interrupties. 

Tijdens de plenaire sessie van het Studentenparlement betaalde alles zich uit. De LCL wist zijn positie goed te markeren. En het lukte door vasthoudend lobby-werk om de complete coalitie achter het Leidse amendement te krijgen om de voorgestelde kiesdrempel van 5% naar 2% te verlagen. De regering besloot zich toen neer te leggen bij deze nieuwe werkelijkheid en aan te blijven. 

De fractie bestond uit Jan Wieger Eikema (voorzitter), Boudewijn Smit (secretaris), Maurits Bakker, Melidijana Kljajic, Nico Koekkoek, Eloïse Kortstam, Maarten van Nijendaal en Dorine Verhey. Zij werden begeleid door Michiel van Emmerik, Hans-Martien ten Napel (tot 1 januari 2013) en Geerten Boogaard (vanaf 1 januari 2013). Prof. Voermans trad op als minister-president.


Laatst Gewijzigd: 10-06-2013