Nieuws

Symposium ‘Werken in het huishouden: geen baan als alle andere’

De Juridische Faculteit organiseert in samenwerking met de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) een symposium over de uitzonderingspositie van het huishoudelijk personeel in het sociaal recht. Het symposium is bedoeld voor masterstudenten arbeidsrecht en voor andere bij dit onderwerp betrokkenen.


Promotie Iris Haanappel

Op 16 oktober 2015 heeft Iris Haanappel haar proefschrift getiteld 'Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief' verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam.


Levenbach Dag 2015 in Leiden

De Afdeling Sociaal Recht organiseerde op vrijdag 28 augustus de Levenbach Dag In de Sterrewacht. Op deze dag komen de afdelingen sociaal recht en arbeidsrecht van de Nederlandse rechtenfaculteiten bijeen, die tezamen het Levenbach instituut vormen. 


Het nieuwe ontslagrecht

Vandaag is de laatste dag dat het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen geldt. Op 1 juli treedt het nieuwe ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid in werking.


Zakendoen en Internationale Arbeidsrechten | 25 juni 2015

De conferentie - die bij The Hague Institute for Global Justice plaatsvindt - brengt praktijkmensen bijeen die actief zijn op het gebied van arbeidsrecht en maatschappelijk verantwoord ondernemen om samen ideeën uit te wisselen over relevante ontwikkelingen met betrekking tot de handhaving van fundamentele arbeidsrechten.


Belangrijke ILO-opdracht voor Prof Paul van der Heijden

Deze week werd bekend dat Paul van der Heijden, hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht en oud-Rector Magnificus van de Universiteit Leiden, een belangrijke adviesopdracht heeft gekregen van de International Labour Organisation (ILO), een onderdeel van de Verenigde Naties dat gevestigd is in Genève.


Vrijkaarten opnames Universiteit van Nederland

Professor Stefan Sagel, hoogleraar arbeidsrecht, schudt de één na de andere bizarre rechtszaak uit zijn mouw, en laat zien hoe belangrijk het is om tussen de regels van een arbeidscontract door te lezen. Jij kunt op 25 maart de opnames bijwonen.