In de cel wordt de dader een ander mens

Marieke Liem, UD Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, interviewde in de VS 75 moordenaars die lang in de cel zaten. Het NRC van zaterdag 7 december heeft er een artikel aan gewijd.

Liem hield open interviews van zo ’ n vier tot zes uur met deze moordernaars, die gemiddeld 25 tot 30 jaar hadden gezeten voor een in de jaren 70 of 80 in de VS gepleegde moord. Uit de interviews bleek dat zij na vier tot zeven jaar een persoonlijke transformatie hadden doorgemaakt. Volgens Liem transformeerden ze van een persoon zonder normbesef, die geen rekening hield met anderen en alleen maar aan drugs en criminaliteit dacht tot iemand die echt iets kan betekenen voor de samenleving. Bij sommigen was er sprake van een spirituele ontwaking, anderen werden geïnspireerd door een oudere mentor of hadden besloten dat ze moe waren van het leven dat zij leidden.

Liem wijst er overigens op dat uit eerder onderzoek naar voren is gekomen dat gevangenen die gemiddeld 19 jaar in een Amerikaanse gevangenis hebben doorgebracht, met ernstige psychische problemen kampen die ze vóór hun detentie niet hadden. Daarom vraagt zij zich af of in het kader van de reïntegratie in de samenleving de lange gevangenistraf wel zo nuttig is.

Lees het artikel in het NRC


Laatst Gewijzigd: 13-12-2013