De studie

Internationaal karakter

Leiden is een internationale universiteit die veel studenten uit het buitenland trekt en ook haar eigen studenten de kans biedt om in het buitenland te studeren.


Deeltijdopleidingen

Behalve voltijdse opleidingen zijn er ook juridische deeltijdopleidingen. Dat onderwijs vindt meestal in de avond plaats.