Brede faculteit

Elk jaar kiezen ongeveer 1050 Nederlandse studenten voor een rechten of criminologiestudie in Leiden. Wij hanteren een numerus fixus voor Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, Notarieel recht en Criminologie.

In totaal hebben we nu ongeveer 5000 studenten; nog zonder de buitenlandse studenten mee te tellen. Circa 450 medewerkers, docenten en ondersteunende staf, staan voor onze studenten klaar. Er zijn zo’n 80 hoogleraren, vaak met functies in de praktijk. De hoogleraren zijn allemaal benoemd met een bepaalde ‘leeropdracht’, bijvoorbeeld mensenrechten, burgerlijk recht, gezondheidsrecht, strafrecht of forensische psychiatrie. Uit dat grote aantal hoogleraren blijkt dat onze faculteit veel specialisaties heeft. Dat zie je onder andere terug in de vele keuzevakken die er zijn.


De faculteit is deel van een grotere universiteit

Daar zijn nog andere grote faculteiten zoals Geesteswetenschappen, Sociale wetenschappen, Wiskunde en natuurwetenschappen en het LUMC; in totaal zijn het er negen. Veel voorzieningen zijn daarom centraal georganiseerd. De bestuurders van de faculteiten overleggen regelmatig met elkaar en zorgen er voor dat de universiteit zoveel mogelijk een eenheid is. Op de universitaire website, maar bijvoorbeeld ook in het universiteitsblad Mare, ziet uw zoon of dochter wat er elders in de universiteit gebeurt.

Laatst Gewijzigd: 01-08-2014