Ons onderzoek

Aan universiteiten wordt niet alleen onderwijs gegeven. In Leiden doen vrijwel alle docenten ook wetenschappelijk onderzoek. Dat leidt tot proefschriften, boeken en andere wetenschappelijke publicaties.


Graduate School of Legal Studies

Het onderzoek wordt gecoördineerd door de Graduate School of Legal Studies. Het onderzoek werd, net als de kwaliteit van het onderwijs, de afgelopen jaren extern beoordeeld. De internationale commissie gaf een oordeel dat varieerde van zeer goed tot excellent. Daarnaast zijn de onderzoekers actief in hun voorlichtende taak jegens de rechtspraktijk (vakpublicaties). En ten slotte is de faculteit zich terdege bewust van haar maatschappelijke rol; die krijgt onder meer gestalte in tal van populariserende publicaties. Bijvoorbeeld in kranten. Studenten krijgen dus vaak les van wetenschappers die zij uit de krant of van tv kennen.

Strategic Alliance of Research Faculties of Law

De faculteit is als penvoerder van de Strategic Alliance of Research Faculties of Law (SARFAL) actief in de internationale onderzoekssamenwerking. Zij verzorgt bovendien vier internationale tijdschriften: De Common Market Law Review (Europa Instituut); European Company law (afdeling Ondernemingsrecht e.a.); het Leiden Journal of International Law en de Review of Central and Eastern Europe (Instituut voor Oost-Europees recht en Ruslandkunde).

Laatst Gewijzigd: 17-01-2013