Gedragscode

De faculteit hanteert een algemene gedragscode. De sleutelwoorden van deze gedragscode zijn respect en een correcte omgang.

Docenten en studenten gaan op een correcte wijze en respectvol met elkaar om. Dit betekent dat tijdens onderwijsbijeenkomsten 

  • niet wordt gegeten of gedronken, 
  • de krant niet wordt gelezen, 
  • noch wordt getelefoneerd of sms-jes worden verzonden.    
Wanneer studenten tijdens bijeenkomsten onrust veroorzaken, kan de docent de betrokken student de toegang tot de bijeenkomst ontzeggen. 

Docenten en studenten houden de academische integriteit in ere waarbij op wetenschappelijk controleerbare wijze onderzoek wordt gedaan, onderwijs wordt verzorgd en plagiaat ten stelligste wordt afgewezen.

Docenten laten studenten duidelijk weten bij welke onderwijsactiviteiten ze aanwezig dienen te zijn en wat de consequenties zijn wanneer studenten zich daar niet aan houden. In het voorgaande zijn hier nadere regels over afgesproken.

Docenten en studenten dienen bij onderwijsactiviteiten op tijd aanwezig te zijn en tot het eind aanwezig te blijven. Komen studenten te laat dan kan een docent de toegang weigeren.

Docenten kunnen aanvullende gedragsregels opstellen, bijvoorbeeld over de wijze waarop men elkaar aanspreekt. Deze dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt.

Docenten en studenten dragen er zorg voor dat er geen vermenging van persoonlijke en zakelijke relaties ontstaat. Als er tussen een docent en een student een relatie met een uitgesproken persoonlijk karakter ontstaat, trekt de docent zich terug uit die onderwijssituaties waarbinnen deze de student op zijn onderzoeksprestaties dient te beoordelen.

Gebruikers van facultaire gebouwen en voorzieningen houden zich aan huisregels zoals die bijvoorbeeld gelden voor roken, het garanderen van de rust in de bibliotheek, het schoon houden van de gebouwen, het gebruik van ICT-voorzieningen, het opvolgen van de aanwijzingen bij brandalarm en door de bedrijfshulpverlening. Deze huisregels worden duidelijk kenbaar gemaakt.

Behalve de facultaire gedragscode zijn er ook universitaire gedragscodes van toepassing.  


 
Laatst Gewijzigd: 15-11-2013