Gedragscode

Wij vinden het belangrijk dat we op onze faculteit elkaar met respect tegemoet treden, en dat je je veilig voelt. Mocht dit onverhoopt mis gaan, dan kun je bij de volgende mensen terecht.

Vragen, suggesties of klachten?
Onze assessor Birgül Açiksöz, het student-lid van het faculteitsbestuur, behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. Hij is het eerste aanspreekpunt voor studenten die suggesties of klachten hebben over het onderwijs of de studentenvoorzieningen

Klacht indienen?
Wil je een klacht indienen maar je niet waar je terecht kunt, raadpleeg dan het Digitaal klachtenloket.

Onbehoorlijk behandeld?
Ben jij respectloos behandeld, oneerlijk, niet volgens de regels, of anderszins vervelend of nadelig voor jou als student? Ga dan met je klacht naar de ombudsfunctionaris.  

Ongewenst gedrag?
Als je ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervindt, kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon.

Bezwaar, beroep en klachten


Laatst Gewijzigd: 08-10-2015