Roosters en aanmelding onderwijs

Bachelor- en Masterstudenten moeten zich zélf aanmelden in uSis voor onderwijs.

Aanmelding onderwijs

Bachelor- en Masterstudenten moeten zich zélf aanmelden in uSis voor onderwijs (dit geldt alleen voor werkgroepen en tentamens. Voor hoorcolleges kun je je niet aanmelden in uSis.) Er geldt alleen aanwezigheidsplicht voor propedeusevakken, tenzij anders in de vakbeschrijvingen staat aangegeven. Alle roostergegevens zijn in uSis opgenomen. Daarnaast bestaan ook de volgende informatiebronnen:

Werkgroepenrooster
Tentamenkalender
Hoorcollegerooster


Werkgroepaanmelding

Werkgroepen gaan standaard 28 dagen voor de start van het onderwijs open voor inschrijving via uSis. De inschrijvingsmogelijkheid sluit 6 dagen voor de start van het onderwijs. Daarna kan men zich melden bij het secretariaat van de desbetreffende vakgroep.

Tentamenaanmelding

Op de tentamenkalender staan de tentamens op datum gesorteerd. De aanduiding H of T staat voor Hertentamen of Tentamen 1e kans. Tentamens gaan 42 dagen voor de tentamendatum open voor inschrijving via uSis. De inschrijfmogelijkheid sluit 10 kalenderdagen voor de tentamendatum. Belangrijk: check regelmatig de regelgeving omtrent tentamens.

Voor meer informatie zie uSis en de handleiding uMail.

Laatst Gewijzigd: 26-08-2016