Enquête behoefte aan samenwerktools

De Universiteit Leiden doet een onderzoek naar de behoefte aan samenwerktools voor studenten. In het onderwijs wordt immers steeds vaker gebruik gemaakt van groepsopdrachten en andere vormen van 'samenwerkend leren'. De enquête staat open tot woensdag 15 juni 2016. 

In het kader van dit onderzoek verzoeken wij je onze online enquête in te vullen. Dit kost naar schatting ongeveer 15 minuten.

Het onderzoek gaat over 2 soorten tools:

  • Tools à la Google Docs, waarmee je gezamenlijk aan documenten (bv. onderzoeksverslagen) kan werken. Hierover gaat onderdeel A van de enquête.
  • Annotatietools, waarin je docent bv. een artikel kan uploaden, waarbij je zelf in de kantlijn vragen of opmerkingen kan toevoegen en op elkaar kan reageren of elkaar kan helpen. Hierover gaat onderdeel B van de enquête.

Naast dit behoeftenonderzoek (ook bij docenten) wordt er ook gekeken naar het aanbod aan tools en de randvoorwaarden waaraan deze moeten voldoen. In het studiejaar 2016/17 kunnen dan enkele pilots plaatsvinden.


Laatst Gewijzigd: 30-05-2016