Uitslag verkiezingen studentgeleding faculteitsraad 2016

Op 24 mei  jl. is de uitslag van de verkiezingen van de faculteitsraad voor de studentgeleding bekend gemaakt.

Zetelverdeling en verkozenen

Voor de verkiezingen hebben de SGL en de BeP fractie zich samengevoegd tot de nieuwe partij ONS Leiden. Deze partij heeft gelijk bij de eerste verkiezingen de meerderheid van de stemmen weten te behalen; maar liefst 50,9%. De LVS vergaarde 27,2% van de stemmen en de CSL 21,9%.

Dit leidt tot de volgende zetelverdeling: ONS Leiden 4 zetels; LVS 2 zetels (gelijk aan vorig jaar) en CSL 1 zetel (gelijk aan vorig jaar).

De volgende studenten zijn verkozen per september 2016:  

(1) Joris Claessens (Fiscaal recht)

LVS

(2) Bob de Koning (Fiscaal recht)

LVS

(3) Joost Vedder (Rechtsgeleerdheid)

CSL

(4) Joris Zielstra (Rechtsgeleerdheid)

ONS Leiden

(5) Jaap Ulenkate (MA Jeugdrecht)

ONS Leiden

(6) Roemer Schimmelpenningh (IBL)

ONS Leiden

(7) Sandra Putting (Rechtsgeleerdheid

ONS Leiden

 


Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage lag hoger dan vorig jaar: 28,3% t.o.v. 22,9% vorig jaar.

De volledige uitslag van de facultaire verkiezingen is te vinden in bijgaand pdf bestand.

Laatst Gewijzigd: 26-05-2016