Nieuw curriculum alle bacheloropleidingen

Met ingang van 1 september 2013 zijn de onderwijsprogramma’s van alle bacheloropleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ingrijpend veranderd.

Meest ingrijpend zijn de veranderingen in de drie Juridische opleidingen, maar ook de opleiding Criminologie blijft niet hetzelfde. De faculteit  beoogt met de nieuwe programma’s het eerste jaar representatiever en selectiever te maken. Zo weten studenten in een vroeg stadium of ze voor de juiste studie hebben gekozen. Gezien de steeds kortere tijd waarin studenten de mogelijkheid krijgen om te studeren is het belangrijk – voor zowel de student als de instelling – een verkeerde studiekeuze zo vroeg mogelijk te onderkennen.


Gefaseerde invoering

Het nieuwe programma wordt per opleidingsjaar ingevoerd. In september 2013 is het nieuwe propedeuse onderwijs van start gegaan. In september 2014 begint de nieuwe bachelor II en in september 2015 de nieuwe bachelor III. Studenten die vóór september 2013 zijn gestart met hun bachelor opleiding en die het onderwijs volgens de geprogrammeerde tijd doorlopen zullen niets van de wijzigingen merken; zij volgen het oude programma.

Waarom een herziening?

Hoewel de opleidingen zeer goed worden gewaardeerd  zijn er verschillende redenen om nu over te gaan tot een herziening van het curriculum:

  1. De wens en noodzaak tot intensivering van het onderwijs, inclusief het ophogen van het aantal contacturen.

  2. De wens om meer lijn te brengen in de ontwikkeling van vaardigheden, zoals schrijven, presenteren, onderzoek doen.

  3. De wens om een opleiding aan te bieden die recht doet aan de toenemende internationalisering van het recht en de criminologie.

  4. De wens en de noodzaak om de opleidingen beter studeerbaar te maken, o.a. door bestaande struikelblokken weg te nemen, meer kortlopende vakken van 5 EC aan te bieden en meer tussentijdse feedback op het studiegedrag te geven, bijv. door het invoeren van tussentoetsen en tussentijdse opdrachten.

Volledige nieuwe bachelorprogramma's

Alle studenten die in september 2013 of later een opleiding aan de rechtenfaculteit zijn begonnen zullen de volgende programma's doorlopen:

Nieuw curriculum Rechtsgeleerdheid
Nieuw curriculum Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting International Business Law
Nieuw curriculum Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Recht en Economie
Nieuw curriculum Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Bedrijfswetenschappen
Nieuw curriculum Notarieel recht
Nieuw curriculum Fiscaal recht
Nieuw curriculum Criminologie

Let op: vanwege de gefaseerde invoering zijn deze programma's vanaf het tweede bachelorjaar dus niet hetzelfde als de programma's die je van het lopende studiejaar in de e-gids aantreft. Er kunnen pas rechten aan deze programma's worden ontleend zodra de programma's in de Onderwijs- en Examenregelingen zijn opgenomen. De Onderwijs- en Examenregelingen worden iedere zomer voor het komende academisch jaar vastgesteld.

Overgangsregelingen nieuw bachelorprogramma

Met ingang van het studiejaar 2013-2014 is voor alle opleidingen aan de Rechtenfaculteit een nieuw programma Bachelor I ingevoerd.

Aansluitend hierop is met ingang van 1 september 2014 een nieuw programma Bachelor II ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleiding, maar die (oude) eerstejaarsvakken of tweedejaarsvakken op 1 september 2014 nog niet hebben behaald, vallen onder de Overgangsregeling curriculumherziening bachelor 2014-2015.

Per 1 september 2015 wordt een nieuw programma Bachelor III ingevoerd. Studenten die dan vakken uit de bachelor III niet hebben gehaald zullen ook gaan vallen onder, nog nader te bepalen, overgangsmaatregelen.

Wat betekent dit voor jou?

Probeer zoveel mogelijk op schema te blijven zodat je niet het risico loopt in de problemen te komen door de curriculum wijzigingen. Plan je studie zorgvuldig en bespreek je studieplanning met je studieadviseur als je twijfelt.

Houd daarbij rekening met de vier jaar waarbinnen je de bachelor moet hebben afgerond om sancties te voorkomen.

Laatst Gewijzigd: 10-09-2014