Taaltoets propedeuse studenten

Onder alle propedeuse studenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen.

Taaltoets
Onder alle propedeuse studenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen. Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de Juridische Taaltoets  te maken. Studenten Criminologie dienen de Criminologische Taaltoets te maken. De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. Studenten Criminologie wordt dringend aanbevolen de taaltoets te behalen voordat zij het vak Criminologische Vaardigheden (2e semester van het eerste jaar) volgen. 

Voor meer informatie over de taaltoets, oefenmateriaal (zoals oude taaltoetsen) en de afnamedata van de taaltoets wordt verwezen naar de taaltoetsomgeving op Blackboard.

Mededelingen over de taaltoets, zoals antwoordsleutels (publicatie binnen enkele dagen na de taaltoetsafname) worden ook op deze site gepubliceerd. Zorg ervoor dat u zich meteen aan het begin van het studiejaar ‘enrollt’ voor de taaltoetsomgeving van Blackboard (zie de Blackboard handleiding op de website).

Begin tijdig met eventueel noodzakelijke voorbereidingen voor de taaltoets. Houd hierbij rekening met (her)tentamens van andere vakken die in dezelfde periode worden afgenomen als de taaltoets.

 


Laatst Gewijzigd: 14-06-2016