Nieuws

Kindgerichte gezondheidszorg

Wereldwijd hebben miljoenen kinderen te maken met ziektes die relatief makkelijk te voorkomen zijn. Sarah Spronk onderzocht de vraag welke prioriteiten voortvloeien uit het recht op gezondheid van kinderen om vervolgens kindgerichte gezondheidszorg te kunnen vormgeven. Op 27 november 2014 promoveert zij op haar proefschrift "Children's Right to Health: a Living Reality?".


Volwassen criminele carrières zijn niet kinderachtig

Crimineel gedrag piekt tijdens de adolescentie. Toch is meer dan 80 procent geen adolescent meer maar volwassen. Professor Arjan Blokland gaat tijdens zijn oratie in op recente ontwikkelingen in het criminologisch levenslooponderzoek naar het stoppen met crimineel gedrag.