Nieuws

Zomergesprek: Koen Caminada

De zomer stemt tot reflectie. Daarom publiceert de Campus Den Haag deze weken om de zoveel tijd een zomergesprek over zaken die onze studenten maar ook onze docenten en iedereen die verbonden is aan de campus, interesseren. De geïnterviewden drinken een kop koffie met twee redacteuren, en vertellen over hun passies en vakgebieden. Deze week, een gesprek met hoogleraar Koen Caminada.


Bibi van den Berg benoemd in Cyber Security Raad

Bibi van den Berg is benoemd tot lid van de Cyber Security Raad. Deze Raad adviseert het kabinet over het vergroten van de cybersecurity in Nederland. In de Raad werken drie partijen nauw samen: de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap.


Leidse eredoctor Walter van Gerven overleden

Dr. Walter van Gerven, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, is op 8 juli jongstleden overleden. Van Gerven, die 80 jaar oud is geworden, was een van de grote juristen van zijn generatie. Hij was toonaangevend op zeer uiteenlopende deelterreinen van het recht, van privaatrecht en handelsrecht tot Europees recht. In 2012 ontving hij een Leids eredoctoraat.