Nieuws

Kinderrechtenweek

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat 25 jaar! Tijdens de Kinderrechtenweek (17 t/m 21 november) staan verschillende evenementen op de agenda waaronder de oratie van Prof Julia Sloth-Nielsen, de Kinderrechtentop, de uitreiking van het Leidse Jeugdlintje, de Internationale Conferentie en de internationale kinderrechten-pleitcompetitie voor studenten.


Onderhandelen: oorlogvoeren met vreedzame middelen

Onderhandelen kan pas echt een alternatief voor oorlogsvoering zijn, als partijen het eens zijn over een kader van regels en procedures. En als het vertrouwen van de partners in elkaar kan toenemen. Maar onderhandelen blijft oorlogvoeren met vreedzame middelen. Promotie van Paul Meerts op 4 november.