Nieuws

Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht

Is de fiscale wetgever doorgeschoten met het bestrijden van (in zijn ogen) onwenselijke structuren? En kunnen dergelijke structuren steunen op een deugdelijke erfrechtelijke basis? Op 29 september 2015 promoveert dhr. G.G.B. Boelens op zijn proefschrift "Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht".