Nieuws

Aankondiging International Conference 25 Years CRC

De Afdeling Jeugdrecht organiseert in november 2014 een tweedaagse internationale conferentie ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Op de eerste dag van de conferentie (dinsdag 18 november 2014) wordt nagegaan wat het IVRK ons tot nu toe heeft gebracht en op de tweede dag van de conferentie (woensdag 19 november 2014) wordt gereflecteerd op de vraag hoe kinderrechten te implementeren de komende 25 jaar.


Publicatie meijerslezing prof. mr. Paul F. van der Heijden

De Meijerslezing voorgedragen door prof. mr. Paul F. van der Heijden is deze maand gepubliceerd in het NJB. Zijn lezing getiteld 'Uitbreiding van handhavingsmechanismen fundamentele arbeidsrechten, is meer ook beter?' zorgde op 7 januari 2014 voor een volle Lorentzzaal.