Nieuws

Landelijk Staatssteunnetwerk 4 november 2016

Vanwege de vele actuele staatssteunontwikkelingen in Nederland is het thema dit jaar ‘het Nederlands staatssteunrecht’. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij graag met u op een informele en interactieve manier in op onder meer de Wet markt en overheid, actuele nationale rechtspraak en staatssteun bij de decentralisaties. Keynotespreker dit jaar is Maarten Camps, secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken.


Drie rechters en één norm

Op donderdag 27 oktober 2016 verdedigt Alke Metselaar haar proefschrift ‘Drie rechters en één norm. Handhaving van de Europese staatssteunregels voor de Nederlandse rechter en de grenzen van de nationale procedurele autonomie’. De verdediging begint om 15:00 uur, in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73. Promotor is prof. mr. drs. W. den Ouden.


Leidse experts geven staatssteuncursus aan Letse rechters

Deze cursus maakt deel uit van het door de Europese Commissie gesubsidieerde trainingsprogramma Application of State aid law in national courts dat de Leiden Expert Group on State Aid  (LEGSA) in verschillende landen uitvoert in samenwerking met de Riga Graduate School of Law en de Universiteit van Salzburg.