Onderwijsmissie en eindtermen

Onderwijsmissie en eindtermen

Introductie

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden biedt vier bachelor- en vier masteropleidingen aan:   

  • rechtsgeleerdheid 
  • fiscaal recht 
  • notarieel recht
  • criminologie      

Voor deze opleidingen zijn de navolgende onderwijsmissie en eindtermen vastgesteld. Daarbij is een expliciet onderscheid gemaakt tussen de onderwijsmissie voor rechtsgeleerdheid, fiscaal recht en notarieel recht aan de ene kant en de onderwijsmissie voor criminologie aan de andere kant vanwege de aard van de opleidingen. De opleiding criminologie kent een eigen propedeuse, terwijl studenten van de andere drie opleidingen hetzelfde  propedeuse-programma volgen. Tevens zijn twee major minor combinaties (Recht en Economie en Recht en Bedrijfswetenschappen) mogelijk binnen de opleiding rechtsgeleerdheid.

Laatst Gewijzigd: 22-05-2012