Onderzoekschool Rechten van de Mens

Sinds 1 januari 2005 is de faculteit toegetreden tot de Onderzoekschool Rechten van de Mens.

Partners
In de onderzoekschool participeren de

  • Universiteit van Maastricht

  • Universiteit van Tilburg

  • Universiteit van Rotterdam (Erasmus)

  • Universiteit van Utrecht (als penvoerder)

  • T.M.C. Asser Instituut uit Den Haag.

De onderzoekschool bestaat uit een gemeenschappelijke/collectieve onderzoeks-en opleidingsprogramma voor Ph.D. onderzoekers die werkzaam zijn bij de universiteiten die deelnemen aan de school, en heeft tot doel onderzoekers te verenigen op het gebied van de mensenrechten.

Met name fellows uit het facultaire onderzoekprogramma Securing the Rule of Law in a World of Multilevel Jurisdiction, maar ook onderzoekers uit het programma Constitutionalisering, transnationalisering en eenheid van het vermogensrecht zijn bij de onderzoekschool betrokken.


 
Laatst Gewijzigd: 14-06-2011