Nieuws

5 september | Oratie prof. mr Stefan Sagel

"Werk en Zekerheid, ontslag recht doen in tijden van hard and fast rules" is de titel van de oratie van prof. mr Stefan Sagel . Met het uitspreken van zijn oratie aanvaardt Sagel zijn benoeming als hoogleraar arbeidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.