SSRN: ‘Tomorrow’s research today’

Binnen het Social Science Research Network bouwen onderzoekers aan een on-line bibliotheek, waar zij hun onderzoeksresultaten delen, inzage geven in werk dat nog niet is gepubliceerd en bekendheid geven aan publicaties die niet goed verkrijgbaar zijn. 

De SSRN collectie bevat: 

 • Engelstalige artikelen, hoofdstukken, papers, e.d. 
 • die ófwel reeds ergens zijn geaccepteerd/gepubliceerd; 
 • ófwel ergens zijn ingediend, maar nog niet geaccepteerd/gepubliceerd; 
 • ófwel behoren tot de categorie ‘work in progress’, maar wel voldoende zijn uitgewerkt om te verspreiden/bediscussiëren.


Individuen kunnen hun werk gratis in SSRN plaatsen. Instellingen kunnen een ‘series’ openen en daarin werk van hun medewerkers plaatsen (zie het overzicht van juridische series op SSRN). De faculteit juicht het gebruik van SSRN toe en is dan ook gestart met een eigen serie op SSRN: Leiden Law School Legal Studies Research Paper Series. Medewerkers worden van harte uitgenodigd hieraan bij te dragen cq. hiervan te profiteren.

Wim Voermans zal, als ‘editor in chief', het algemene, inhoudelijke, toezicht op deze Series houden. ‘Redactiesecretaris’.

Publiceren op SSRN heeft enkele belangrijke voordelen: 

 • Exposure’ in de Angelsaksisch sprekende gemeenschap van onderzoekers.
 • Papers bereiken een groot publiek—ook wanneer deze nog niet zijn gepubliceerd (feedback genereren) of wanneer deze zijn verschenen in een onbekend tijdschrift (onderzoek verkopen). 
 • Veel onderzoekers gebruiken SSRN bij hun literatuuronderzoek. 
 • SSRN biedt allerlei ‘alert service’ faciliteiten, waardoor publicaties extra onder de aandacht worden gebracht.

Na(ast) DSpace zet de faculteit met SSRN wederom een stap in de richting van de internationalisering van ons onderzoek en de verspreiding ervan op het internet. Wellicht gaat SSRN ook een rol spelen bij het aanknopen van nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Voor een SSRN-publicatie zijn nodig:

 • Abstract/samenvatting.
 • Namen, contact- en ‘institutionele’ informatie voor auteurs die nog niet in de SSRN database 
  zijn opgenomen. 
 • Citation/verwijsinformatie (voor gepubliceerde/geaccepteerde/’forthcoming’ papers). 
 • Het copyright voor het abstract en de paper (zie hier). 
 • De electronische versie van de paper in PDF-formaat.

Uw managementassistent beheert een beknopte handleiding SSRN én de inloggegevens. Voorzover het niet-gepubliceerd werk betreft vindt u hier een 'cover page' in PdF.


Laatst Gewijzigd: 13-10-2011