Bedrijfswetenschappen met jouw studie? Dat kan!

Bedrijfswetenschappen is in Leiden geen studie op zich, maar je kunt bedrijfswetenschappen wel op allerlei manieren combineren met je hoofdstudie.  

Afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen

Grote ondernemingen, advocatenkantoren en organisaties hebben behoefte aan mensen die een grondige kennis van het recht koppelen aan financieel economische deskundigheid, bedrijfskennis en managementvaardigheden. De afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen biedt zo’n combinatie, waarbij je het beste uit twee werelden haalt. Leidse afgestudeerden komen bij de meest verschillende bedrijven en organisaties terecht en op de meest uiteenlopende functies. Om je daarop goed te kunnen voorbereiden, krijg je de mogelijkheid om de rechtenstudie op je eigen vakgebied aan te vullen met vakken op het gebied van management, economie, organisatiestructuren, financiën en arbeids- en organisatiepsychologie (in totaal 45 EC). Eén ding is van belang; om later een togaberoep (advocaat, rechter, officier van justitie) uit te kunnen oefenen, moet je tijdens de studie één extra vak doen (straf- en strafprocesrecht). Dit vak moet je dan in je derde jaar inhalen. In de praktijk blijkt dat de meeste studenten dit dan ook gewoon doen.

Veel rechtenstudenten willen na hun studie het bedrijfsleven in en velen komen daar ook terecht. Grote ondernemingen, maar ook andere organisaties, hebben behoefte aan mensen die verstand hebben van zowel bedrijfswetenschappen als recht. Maar ook binnen de advocatuur en de rechterlijke macht kun je je voordeel doen met Recht en Bedrijfswetenschappen. Rechters en advocaten worden steeds vaker geconfronteerd met bedrijfseconomische problemen. Bedrijfskennis en financieel economische deskundigheid zullen je dus ook in een ‘togaberoep’ goed van pas komen.


Jan Adriaanse, hoogleraar Turnaround Management

“Het doel van onze afstudeerrichting is juristen op te leiden tot professionals die bedrijfseconomisch van wanten weten. Ik denk dat het dé studie is voor studenten die niet kunnen of willen kiezen tussen bijvoorbeeld bedrijfskunde en rechten. Met deze afstudeerrichting combineer je rechten met een stevig pakket bedrijfswetenschappen en management van 45 EC. Je kunt daarna doorstromen naar alle masterspecialisaties van Rechtsgeleerdheid. Zo sluit je geen enkele weg af en kun je later alle kanten op.”


Meer weten?

  • Wilt u meer weten over de afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen, klik hier.
  • Algemene informatie over studeren in Leiden en aanvragen van brochures:
    Studielijn, tel. 071 5271111, e-mail: studielijn@leidenuniv.nl.
  • Informatie over rechten studeren in Leiden en over voorlichtingsdagen van de rechtenfaculteit:
    Studievoorlichter rechten, tel. 071 5277608, e-mail: info@law.leidenuniv.nl.

Minor Bedrijfswetenschappen

Alle Leidse bachelorstudenten kunnen de keuzeruimte van hun studie (variërend per opleiding van 30 tot 15 EC) vullen met o.a. een minor.

Grote ondernemingen, ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en organisaties hebben behoefte aan mensen die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid, bedrijfskennis en managementvaardigheden. De minor Bedrijfswetenschappen in combinatie met je eigen studie biedt deze kennis en vaardigheden. Hiermee haal je het beste uit twee werelden en krijg je een goede voorbereiding op je toekomstige loopbaan!

De minor Bedrijfswetenschappen richt zich op organisatorische, personele, financiële en marketingtechnische vraagstukken die zich binnen organisaties kunnen voordoen.

De minor Bedrijfswetenschappen bestaat uit twee delen van ieder 15 EC: Bedrijfswetenschappen I en Bedrijfswetenschappen II. 

Niels van de Ven, docent marketing en strategie

"Waarom is het intressant om je studie te combineren met Bedrijfswetenschappen?
Waar je later ook gaat werken, bij welk bedrijf of welke instelling dan ook, je hebt altijd te maken met vraagstukken van bedrijfseconomische aard. Feitelijk is elke organisatie hetzelfde, alleen streven niet alle organisaties hetzelde doel na. Een mensenrechtenorganisatie, een advocatenkantoor en een levensmiddelenfabrikant willen allemaal wat anders maar ze krijgen wel alle drie te maken met vragen als:

- Hoe krijgen we het beste personeel binnen?
- Hoe bereiken we onze doelgroep?
- Hoe stellen we de begroting op?
- Wie beslist waarover?


Hetzelfde geldt voor een laboratorium, een huisartsenpraktijk, een school, een ICT-bedrijf of een adviesbureau. Ze hebben allemaal kennis nodig van het managen van geld, tijd en mensen. Kennis die je ook nodig hebt als je ooit een eigen onderneming wilt beginnen.
Kortom, Bedrijfswetenschappen in Leiden biedt je de mogelijkheid om op een uitdagende manier over de grenzen van je hoofdstudie heen te kijken en bereidt je voor op een succesvolle loopbaan."


Laatst Gewijzigd: 14-02-2013