dr. B.C.J. (Ben) van Velthoven

Functie:
  • Universitair hoofddocent
Expertise:
  • Rechtseconomie


Telefoon: +31 (0)71 527 7536
E-Mail: b.c.j.vanvelthoven@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Economie
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B205
Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​fisceco/​economie/​velthoven.jsp


")

Ben van Velthoven (1953) is als universitair hoofddocent Rechtseconomie verbonden aan de Afdeling Economie van de Juridische Faculteit. Hij is tevens fellow van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek. Hij studeerde econometrie in Tilburg (1971-1976) en promoveerde in 1988 aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn recente onderzoek houdt hij zich bezig met civiele geschilbeslechting, aansprakelijkheidsvraagstukken en de economie van misdaad en straf.

Opleiding  

  • Algemene Econometrie, Tilburg (1971-1976)
  • Promotie in 1988, Universiteit van Amsterdam, proefschrift: The endogenization of government behaviour in macroeconomic models

Hoofdfuncties 
  
  • Universitair Hoofddocent Rechtseconomie
  • Research Fellow Leiden Law School

Overige functies  
 
  • Lid bestedingscommissie, Vereniging van Vrienden van de Juridische Faculteit, LUF 
  • Voorzitter van de Leidse Stichting voor Economie en Recht (LESTER)  

Vakgebied

-Rechtseconomie 

Fellow: 
Leiden Law School 

Onderwijs

Doceert o.a.:

Onderzoek / publicaties

Publicaties en onderzoeksrapporten

2016

Ben van Velthoven en Peter van Wijck (2015), 'Conflictoplossing vanuit rechtseconomisch perspectief', in: G.E. Frerks, B.A. de Graaf en E.R. Muller (red.), Handboek Conflict, Kluwer (te verschijnen).


2015

Ben van Velthoven and Peter van Wijck (2015), 'Experimenting with conditional fees in the Netherlands', Paper presented at Research Conference -  Litigation, cost rules, funding and behavior – recent experiences and implications for the law, Leiden, 3 december 2015.

B.C.J. van Velthoven (2015)
, 'Nederland een van de meest punitieve landen in Noord-en West-Europa? Een mythe ontzenuwd', Proces - Tijdschrift voor strafrechtspleging, 2015 (94) 04, pp. 240-254.

2014

B.C.J. van Velthoven (2014), 'Wie van de drie?', in: R.J.J. Eshuis en F.P. van Tulder, Daling instroom civiele handelszaken onderzocht . Verslag wetenschappelijk forum 1 mei 2014, Den Haag, WODC, Memorandum 2014-4, pp. 33-37.

J.J. van Hoof en B.C.J. van Velthoven (2014), ‘Remote age verification to prevent underage alcohol sales. First results from Dutch liquor stores and the economic viability of national adoption’, International Journal of Drug Policy, 2014.

B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck (2014), Medical Liability, in: Jürgen Backhaus (ed), Encycopedia of Law and Economics, Springer (9 pag.).

B.C.J. van Velthoven en J.J. van Hoof (2014), 'Leeftijdscontrole op afstand. Een alternatieve methode om de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol te verbeteren', Tijdschrift voor Toezicht, Boom Juridische uitgevers, 2014/2, Den Haag, pp. 7-26.

B.C.J. van Velthoven en B.L. Terpstra (2014), 'Mooie woorden zijn nog geen mooie daden. Een kritische reflectie op het verband tussen legitimiteit en nalevingsgedrag', Recht der Werkelijkheid, Boom Lemma uitgevers, (35)1, Den Haag, pp. 97-109.

B.C.J. van Velthoven (2014), 'Hoe effectief straft de keten eigenlijk? De ontwikkeling van het strafrisico in de periode 1995-2012', Proces, Boom Lemma uitgevers, 2014/4, Den Haag, pp. 289-307.

B.C.J. van Velthoven (2014), 'Bestraffing van commune misdrijven in de periode 1995-2012', Department of Economics Research Memorandum 2014.03, 32 blz.

B.C.J. van Velthoven (2014), 'Straffen in soorten en maten. De ontwikkeling van de straftoemeting door de rechter in de periode 1995-2012', Proces, Boom Lemma uitgevers, 2014/3, Den Haag, pp. 245-263.

B.C.J. van Velthoven (2014), 'Straftoemeting door de rechter in de periode 1995-2012', Department of Economics Research Memorandum 2014.01, 30 blz.

2013

B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck (2013), 'Recht en efficiëntie: een inleiding in de economische analyse van het recht', 5e druk, Kluwer, Deventer, XIV + 399 blz.

2012

Ben C.J. van Velthoven en Peter W. van Wijck (2012), 'Medical liability: Do doctors care?', Recht der Werkelijkheid, 2012 (33) nr. 2, (Special Issue), pp. 28-47.

B.C.J. van Velthoven (2012), 'Een onmogelijke opgave: criteria voor strafbaarstelling vanuit economisch perspectief', in: C.P.M. Cleiren, M.J.J. Kunst, J.P. van der Leun, G.K. Schoep en J.M. ten Voorde (red.), Criteria voor strafbaarstelling in een nieuwe dynamiek. Symbolische legitimiteit versus maatschappelijke en sociaalwetenschappelijke realiteit, Boom Lemma, Den Haag, pp. 49-64.

B.C.J. van Velthoven (2012), Economie van misdaad en straf, Boom Lemma 2012, Den Haag, 369 pp.

B.C.J. van Velthoven (2012), 'Empirische kennis over de effecten van procedurele rechtvaardigheid geeft vooralsnog weinig houvast voor justitiële beleidsvorming', Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 173 (4) pp. 182-184.


2011

B.C.J. van Velthoven and C.M. Klein Haarhuis (2011), 'Legal Aid and Legal Expenses Insurance, Complements or Substitutes? The Case of the Netherlands', Journal of Empirical  Legal Studies , 8 (3), pp. 587-612.

B.C.J. van Velthoven (2011), 'De puniviteit is juist gedaald tussen 2000 en 2009', Nederlands Juristenblad, 86 (27), pp. 1780-1781.

B.C.J. van Velthoven (2011), 'Over het relatieve belang van een eerlijke procedure; procedurele en distributieve rechtvaardigheid in Nederland', Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 172 (31) pp. 7-16.

B.C.J. van Velthoven (2011), 'Schadekansen bij medische fouten. Proportionele aansprakelijk in de praktijk', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (35)1, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, pp. 18-37.

2010

B.C.J. van Velthoven (2010), 'Uniforme aanpak van de causaliteitsproblematiek via proportionele toerekening', Vermogensrechtelijke Analyses, (7)3, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, pp. 13-40.

P.J. Eijgelshoven, A. Nentjes en B.C.J. van Velthoven (2010), 'Markten en overheid', Wolters-Noordhoff, Groningen, 1e druk, 1993; 2e druk, 1996; 3e druk, 2000; 4e druk, 2004; 5e druk 2010, 307 pag.

B.C.J. van Velthoven en C.M. Klein Haarhuis (2010),  'Geschilbeslechtingsdelta 2009. Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers', Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, serie Onderzoek en beleid nr. 283, 2010, 276 pag.

2009

Ben C.J. van Velthoven and Peter van Wijck (2009), 'Additive and Non-Additive Risk Factors in Multiple Causation', Review of Law & Economics, 5 (1), pp. 517-539.

B.C.J. van Velthoven (2009), 'Empirics of tort', in: M. Faure (red.), Tort Law and Economics' , Encyclopedia of Law and Economics, 2nd edition, vol. 1, Edward Elgar, Cheltenham UK, pp. 453-498.

B.C.J. van Velthoven (2009), 'Over emotionele eigendomsrechten, dure advocaten en afhakende gynaecologen. Een signalement van JELS 2008', Recht der Werkelijkheid, 30 (1), pp. 121-127.

B.C.J. van Velthoven en D.E.G. Moolenaar (2009), 'Loont de SOV/ISD-maatregel? Een eerste verkenning', Justitiële Verkenningen, 35 (2), pp. 31-53.

Jurjen J. Kamphorst and Ben C.J. van Velthoven (2009), 'The introduction of an appeals court in Dutch tax litigation', International Review of Law and Economics,  29 (1), pp. 13-24.

2008

B.C.J. van Velthoven (2008), 'Van de redactie. Over medische fouten en hun afhandeling', Recht der Werkelijkheid, 29 (2), pp. 1-6.

G.E. Hebbink en B.C.J. van Velthoven (2008), 'Macro-economie en stabilisatiepolitiek', Wolters-Noordhoff, Groningen, 1e druk, 1994; 2e druk, 1996; 3e druk, 1999; 4e druk, 2003; 5e druk 2008, 219 blz.

B.C.J. van Velthoven and M.J. ter Voert (2008), 'Paths to Justice in the Netherlands', in: Legal Aid in the Global Era, University of Strathclyde, Glasgow, pp. 231-254.

B.C.J. van Velthoven (2008), 'Kosten-batenanalyse van criminaliteitsbeleid', Tijdschrift voor strafrechtspleging (PROCES), Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 87 (4), pp. 108-120.

B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck (2008), 'Proportionele aansprakelijkheid vanuit ex ante perspectief', Aansprakelijkheid Verzekering en Schade, juni 2008, nr. 3, Kluwer, Deventer, pp. 130-140.

B.C.J. van Velthoven (2008), 'Rechtseconomie tussen instrumentaliteit en normativiteit', Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, nr. 2008/1, jaargang 37, pp. 29-48.

G. Suurmond en B.C.J. van Velthoven (2008), 'Werkt gevangenisstraf echt niet? Criminologen als struisvogels', Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, Justitiële verkenningen, JV200802, pp. 27-45.

2007

B.C.J. van Velthoven (2007), 'Van gebrekkige producten tot concurrerende drugbendes. Signalement van The Journal of Law, Economics, & Organization 2006', in: Recht der Werkelijkheid, 28 (2), pp. 103-110.

B.C.J. van Velthoven (2007), ' Kosten-batenanalyse van criminaliteitsbeleid. Over de methodiek in het algemeen en Nederlandse toepassingen in het bijzonder', Department of Economics Research Memorandum 2007.05, Universiteit Leiden, 30 blz.

B.C.J. van Velthoven (2007), 'Civiele rechtspraak in eerste aanleg 2005. Een eerste stap op weg naar kwantificering van de maatschappelijke betekenis van de rechtspraak', Raad voor de rechtspraak, Research Memoranda, 3 (1), 73 pag.

B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck (2007), 'Recht en efficiëntie: een inleiding in de economische analyse van het recht', herziene 4e druk, Deventer, Kluwer, XVI, 437 blz.

2006

B.C.J. van Velthoven (2006), 'Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak', Tijdschrift voor Civiele rechtspleging, 14 (3), pp. 77-87.

G. Suurmond en B.C.J. van Velthoven (2006), 'Een beginselplicht tot handhaving: liever regels dan discretionaire vrijheid', in: W. Huisman, L.M. Moerings en G. Suurmond (red.), 'Veiligheid en recht. Nieuwe doelwitten en strategieen' (Meijers-reeks nr. 113), Den Haag: Boom Juridische uitgevers,  pp. 193-213.

Berber Krop, Ben van Velthoven en Marijke ter Voert, (2006), 'Over meten en samenloop van juridische problemen in de delta', Recht der Werkelijkheid, 27 (1), pp. 19-39.

J.J.A Kamphorst en B.C.J. van Velthoven (2006), 'De tweede feitelijke instantie in de belastingrechtspraak', Department of Economics Research Memorandum 2006.01, Universiteit Leiden, 42 pag. 

2005

B.C.J. van Velthoven, (2005), 'Economische groei en institutionele context. Naar een schatting van de betekenis van de juridische infrastructuur voor de Nederlandse economie', Recht der Werkelijkheid, 26 (2), pp. 27-57.

B.C.J. van Velthoven (2005), 'De waarde van de juridische infrastructuur voor de Nederlandse economie', Raad voor de Rechtspraak, Research Memoranda 1(1), Den Haag, 35 pag.

B.C.J. van Velthoven (2005), 'ADR in de geschilbeslechtingsdelta', ELSA Leiden Magazine, 5 (3), pp. 30-36.

G. Suurmond en B.C.J. van Velthoven (2005), 'Vergoeding van affectieschade. Te weinig met het oog op de daders en te veel met het oog op de slachtoffers', Nederlands Juristenblad, 80 (37), pp. 1934-1936.

2004

B.C.J. van Velthoven en M.J. ter Voert (2004), 'Rechters in de delta: Over de rol van de rechtspraak in de beslechting van geschillen van Nederlandse burgers', Rechtstreeks, nr. 4, pp. 6-47.

G. Suurmond en B. C. J. van Velthoven (2004), 'Handhaven: eerst kiezen, dan doen. Deelrapport IV: Economische mogelijkheden en beperkingen ', Den Haag: Expertisecentrum Rechtshandhaving, Ministerie van Justitie, 62 pag.

B.C.J. van Velthoven and M.J. ter Voert (2004), 'Paths to Justice in the Netherlands. Looking for signs of social exclusion', paper presented at the 5th International Conference of the Legal Sciences Research Council, Cambridge, March 24-26, Department of Economics Research Memorandum 2004.04, Universiteit Leiden, 21 pag.

J.M. Barendrecht, A. Klijn en anderen, waaronder B.C.J. van Velthoven (2004), 'Balanceren en vernieuwen. Een kaart van sociaal-wetenschappelijke kennis voor de Fundamentele Herbezinning Procesrecht', rapport Raad voor de rechtspraak, oktober 2004, 71 pag.

B.C.J. van Velthoven en M.J. ter Voert (2004), 'Geschilbeslechtingsdelta 2003. Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers', Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, serie Onderzoek en beleid nr. 219, 2004, 238 pag.

2003

G. Suurmond en B.C.J. van Velthoven (2003), 'Brandveiligheid in de horeca. Toepassing van kosten-batenanalyses op justitieel terrein', Justitiële Verkenningen, 29 (9), pp. 8-29.

F.P. van Tulder en B.C.J. van Velthoven (2003), 'Econo(metr)ics of crime and litigation', Statistica Neerlandica, vol. 57, pp. 1-26.

G.E. Hebbink en B.C.J. van Velthoven (2003), 'Macro-economie en stabilisatiepolitiek', Wolters-Noordhoff, Groningen, 1e druk, 1994; 2e druk, 1996; 3e druk, 1999, 4e druk, 2003, 219 blz.

B.C.J. van Velthoven en G. Suurmond (2003), 'Doelmatigheid in de rechtshuishouding. Een beschouwing naar aanleiding van het WRR-rapport over de nationale rechtstaat', Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 164 (3), pp. 132-144.

2002

B.C.J. van Velthoven (2002), 'Pakkansen, strafmaten, en het "marktmodel" van Ehrlich. Economische invalshoeken voor het criminaliteitsonderzoek', Justitiële Verkenningen, 28 (4), pp. 45-62.

B.C.J. van Velthoven (2002), 'Civiele en administratieve rechtspleging in Nederland 1951-2000; deel 2: tijdreeksanalyse', Department of Economics Research Memorandum 2002.02, Universiteit Leiden, 48 pag. 

B.C.J. van Velthoven (2002), 'Civiele en administratieve rechtspleging in Nederland 1951-2000; deel 1: tijdreeksdata', Department of Economics Research Memorandum 2002.01, Universiteit Leiden, 122 pag.

2001

B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck (2001), 'Recht en efficiëntie'. Een inleiding in de economische analyse van het recht, Kluwer, Deventer, 1e druk, 1996; 2e druk, 1999; 3e druk, 2001, XVI + 435 blz.

B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck (2001), 'Legal cost insurance and social welfare, Economics Letters, vol. 72, pp. 387-396.

B.C.J. van Velthoven (2001), 'De rechtsbijstandsubsidie onderzocht. Wat weten we nu en hoe verder'?, Recht der Werkelijkheid,  pp. 69-85.

2000

B.C.J. van Velthoven (2000), 'Veiliger verkeer in Nederland? Een rechtseconomische analyse', Verkeersrecht, 48, pp. 313-322.

B.C.J. van Velthoven (2000), 'Rechtspleging en economie. Enkele kanttekeningen bij een onderzoeksagenda in wording', TREMA. Tijdschrift voor de rechterlijke macht, nr. 4, pp. 139-145.

P.W. van Wijck and B.C.J. van Velthoven (2000), 'An economic analysis of the American and the continental rule for allocating legal costs', European Journal of Law and Economics, vol. 9, pp. 115-125.

1999

B.C.J. van Velthoven (1999), 'Conflict and conflict resolution: economic perspectives', in: H.I. Sagel-Grande and M.V. Polak (eds.), Models of conflict resolution, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, chapter 9, pp. 95-129.

B.C.J. van Velthoven (1999), 'Kroniek. Economische bijdragen op het terrein van de criminologie (4)', Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 41, pp. 324-329.

J. van den Doel and B.C.J. van Velthoven (1999), 'Democracy and Welfare Economics', Cambridge University Press, Cambridge, 2nd edition, 1993; Chinese vertaling, China Social Sciences Publishing House, Beijing, 1999, vi+191 blz.

1998

B.C.J. van Velthoven (1998), 'Kroniek. Economische bijdragen op het terrein van de criminologie (3)', Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 40, pp. 318-323.

H. Franken, G. Engbersen en B.C.J. van Velthoven (1998), 'Rapport commissie heroverweging eigen bijdragen rechtsbijstand', aangeboden aan de Staatssecretaris van Justitie op 8 december 1998, 16 blz.

J.J.M. Theeuwes en M.J.M. Kerkhofs, m.m.v. H. Budil-Nadvornikova en B.C.J. van Velthoven (1998), 'Een economische visie op de ontwikkeling van de criminaliteit 1950-1995', onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie (WODC), rapport SEO, juli 1998, 41 blz.

J. van den Doel en B.C.J. van Velthoven (1998), 'Democratie en welvaartstheorie', Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 3e druk, 1990; 4e druk, 1998, 232 blz.

1997

B.C.J. van Velthoven (1997), 'Kroniek. Economische bijdragen op het terrein van de criminologie (2)', Tijdschrift voor Criminologie, jg. 39, pp. 273-277.

B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck (1997), 'De economie van civiele geschillen: rechtsbijstand versus no cure no pay', Recht der Werkelijkheid, nr. 1, pp. 18-52.

1996

B.C.J. van Velthoven (1996), 'Kroniek. Economische bijdragen op het terrein van de criminologie (1)', Tijdschrift voor Criminologie, 38, pp. 311-316.

1995

J.J.M. Theeuwes en B.C.J. van Velthoven (1995), 'Een economische visie op de ontwikkeling van criminaliteit', Justitiële Verkenningen, jg. 20, 1994, nr. 8, pp. 42-65; met reactie van F.P.H. Dijksterhuis en H. Timmerman en repliek in Justitiële Verkenningen, jg. 21, 1995, nr. 1, pp. 107-111.    
Nr

Laatst Gewijzigd: 26-07-2016