Nieuws

Promotie Stefan Thewissen

Wat zijn mogelijke verklaringen en gevolgen van gestegen inkomensongelijkheid? De inkomensongelijkheid is sterk toegenomen in de meeste rijke landen. Hoe kunnen we deze stijging verklaren en wat zijn mogelijke politieke en economische gevolgen? Stefan Thewissen promoveerde op 29 september 2015 op dit onderwerp.


Rex Arendsen benoemd tot bijzonder hoogleraar

Per 1 juni is dr. ir. Rex Arendsen (49) benoemd als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij bekleedt de leerstoel ‘Maatschappelijke en historische context van het belastingrecht’ die is ingesteld door het Belasting & Douane Museum.


Trends in income distribution and redistribution in affluent countries and China

Rising inequality has been observed in many parts of both developed and developing worlds over the last decades. This can be attributed to several factors such as government redistribution, labour market development and demographic changes. Understanding what roles these factors play is helpful for us to tackle the worsening income distribution. Chen Wang defends her thesis on 19 February 2015.


PhD Seminar “Transfer Pricing Aspects of Research in International Tax Law”

On Thursday 29 and Friday 30 October 2015, Leiden University’s International Tax Center will organize a PhD Seminar on the transfer pricing aspects of research in international tax law. This PhD Seminar is a joint initiative of the International Tax Center of Leiden University, the Institute for Austrian and International Tax Law at WU (Vienna) and Uppsala University, in cooperation with the European Association of Tax Law Professors (EATLP). 


Subsidie NWO en Netspar voor pensioenonderzoek economen

Onderzoekers van de Afdeling Economie -  Marike Knoef , Kees Goudswaard , Koen Caminada en Jim Been - hebben een subsidie van 250.000 euro ontvangen van Netspar (het Tilburgse topinstituut op het terrein van pensioenen en vergrijzing) en NWO voor hun onderzoek.


Verslag NVRII-HCFR Conferentie

Welke regels dienen te gelden voor banken in moeilijkheden? Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie op 23 mei 2013 over herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.


Advies Activerender belastingstelsel - Eindrapport

Belastingcommissies worden in het algemeen zo eens in de tien jaar ingesteld en hebben als opdracht vooral naar de langere termijn te kijken. Op verzoek van het kabinet en de Tweede kamer adviseert de Belastingcommissie Inkomstenbelasting en Toeslagen.


Naar een activerender belastingstelsel

Belastingcommissies worden in het algemeen eens in de tien jaar ingesteld en kijken vooral naar de langere termijn. Op verzoek van het kabinet en de Tweede kamer adviseert de Belastingcommissie Inkomstenbelasting en Toeslagen nu tussentijds om een rol te kunnen spelen bij de kabinetsformatie. Prof. dr. Koen Caminada is lid van deze commissie.