Publicaties

De succesvolle mislukking van Europa

In deze essaybundel beantwoorden zowel gevestigde als nieuwe schrijvers de vraag: ‘Heeft de teloorgang van het Christendom het (zelf)vertrouwen in de Europese cultuur ondermijnd?’


Atheïstisch woordenboek

Het ultieme naslagwerk van het atheïsme, geschreven door twee van de bekendste atheïsten van de Lage Landen, Dirk Verhofstadt en Paul Cliteur.


Wat te doen met anti-democratisch partijen

In Wat te doen met anti-democratische partijen? Geven Bastiaan Rijpkema en Paul Cliteur een uitvoerig commentaar op de rede van G. van den Bergh (1890-1966), een Amsterdamse hoogleraar die in 1936 een belangrijke oratie uitsprak waarmee hij het begrip “weerbare democratie” introduceerde.


Humanistische filosofie

Het essay Humanistische filosofie (1990) behandelt de relatie tussen filosofie en de levensbeschouwing van het humanisme. De schrijver gaat uitvoerig in op het werk van de Nederlandse humanisten Jaap van Praag (1911-1981), Libbe van der Wal (1880-1941) en Wim van Dooren (1934-1993).


In gesprek met Paul Cliteur: Een zoektocht naar harmonie

In de zomer van 2011 voerde Dirk Verhofstadt dagenlang gesprekken over de thema’s die Cliteur behandelt in zijn boeken Moreel Esperanto, The Secular Outlook en Het monotheïstisch dilemma . Daarbij gaan ze dieper in op de vraag hoe mensen met verschillende, vaak tegengestelde visies toch harmonieus kunnen samenleven.


The Secular Outlook

The Secular Outlook beschrijft wat moreel en politiek secularisme inhoudt. Het schetst het beeld van een wereldbeschouwing waarin staat en religie goed van elkaar gescheiden worden gehouden.


Moreel Esperanto

"Het staat iedereen vrij te geloven in heksen, kabouters, elfen, feeën, zeemeerminnen, in de liefde, in de laatste zijnsgrond, het Ganz Andere en in aliens. Maar wanneer wereldleiders oorlogen beginnen op basis van berichten die zij menen te hebben ontvangen uit een andere wereld, dan heb je wel een serieus probleem."


God houdt niet van vrijzinnigheid

De titel van de verzamelde columns en krantenartikelen (1993-2004) die in 2004 onder de titel God houdt niet van vrijzinnigheid is verschenen spreekt erg tot de verbeelding.