Nieuws

Edward Kok, oud master student in de Volkskrant

Afgelopen week verscheen een opiniestuk in de Volkskrant van de hand van oud-student Edward Kok. Hierin beargumenteert hij dat het publieke debat zich meer moet richten op de inhoud van het EU beleid en minder over Europa zelf.  


Eminente gastsprekers bij het keuzevak Europa in de Praktijk

Woensdag 9 april is het keuzevak " Europa in de Praktijk "  geopend met een zowel persoonlijk als inspirerend college van Prof. Laurens Jan Brinkhorst. "Europa in de Praktijk" staat open voor studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden en bestaat uit tien colleges van verschillende eminente persoonlijkheden uit de Europese praktijk.