Nieuws

LLX: het Europees OM, vreemde eend in de Nederlandse bijt?

Op 31 oktober 2014 organiseerde het Europa Instituut, in samenwerking met het Instituut voor Strafrecht, een seminar over het voorstel tot oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) en de positie van dit op te richten EU orgaan binnen het Nederlandse strafprocesrecht.