Nieuws

European Migration Law - 2e druk

Er is een geheel herziene druk uitgekomen van het boek European Migration Law. Het boek is geschreven door Gerrie Lodder samen met drie voormalige medewerkers van het Instituut voor Immigratierecht.