M.A.K. Klaassen, MA LLM

Functie:
  • Promovendus
Expertise:
  • Europees migratierecht
  • Gezinshereniging
  • Doorwerking van internationaal recht en EVRM in de nationale rechtsorde
  • Migratie
  • Vreemdelingenrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 7420
E-Mail: m.a.k.klaassen@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Immigratierecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B0.05


")

Als jurist en politicoloog is Mark Klaassen als universiteit docent verbonden aan het Instituut voor Immigratierecht. Daarvoor studeerde hij Liberal Arts & Sciences aan de Roosevelt Academy, Politicologie aan de Warwick University en Europees recht aan de Universiteit Leiden. Ook heeft hij ruim een jaar gewerkt als beleidsmedewerker bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Het onderwerp van zijn promotie is het bestaan van een mensenrecht op gezinshereniging. Prof. Peter Rodrigues is de promotor bij dit onderzoek. In het onderzoek wordt door middel van een rechtsvergelijking van het internationale, Europese en nationale recht in vier lidstaten onderzocht of er een mensenrecht op gezinshereniging bestaat en waaruit dit bestaat. Klaassen zal zijn proefschrift publiekelijk verdedigen op 3 november 2015. Naast zijn werkzaamheden voor zijn promotieonderzoek is Klaassen de coördinator van de Bachelorvakken ‘European Migration Law’ en ‘Immigratierecht’, en docent in de Mastervakken ‘Kind & Migratie’ en ‘Child & Migration’.

 

Laatst Gewijzigd: 10-06-2016