Nieuws

Woensdag 16 september | Actualiteitencollege over de vluchtelingencrisis

Na de eurocrisis domineert nu de vluchtelingencrisis het nieuws en de politieke agenda. Dagelijks worden we geconfronteerd met beelden van met name Syrische vluchtelingen op drift naar en door Europa. Misschien nog wel meer dan bij de Eurocrisis roept deze crisis vragen op die raken aan het hart van de Europese samenwerking en de normen en waarden waar de Unie voor staat.


Summer Course over Gezinsmigratie

In de zomer van 2016 organiseert het Instituut voor Immigratierecht een twee weken durende Engelstalige zomercursus met als thema ‘Migration and the Family in the Globalising World’.


Rodrigues in het NRC over de positie van Roma

In het NRC verscheen een ingezonden stuk van Huub van Baar en  Peter Rodrigues . Het artikel gaat over een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over achterstelling van Roma in Bulgarije en welke betekenis die uitspraak ook voor Nederland zou moeten hebben.


Samenwerking met Rechtbank Den Haag

In de maand februari hebben zestig studenten van het vak ‘Immigratierecht’ een bezoek gebracht aan de Rechtbank Den Haag. In drie groepen hebben de studenten daar een zitting van de vreemdelingenkamer bijgewoond.