Onderwijs

Onderwijsaanbod

Studenten kunnen op het gebied van Immigratierecht vier keuzevakken volgen. Hieronder valt een door het Instituut voor Immigratierecht in de Minor "Multiculturele samenleving" aangeboden vak.


Scripties

Het is voor studenten van alle studierichtingen mogelijk een scriptie te schrijven op het gebied van immigratie, asiel en integratie. Studenten die ter afsluiting van hun studie een scriptie op het gebied van het immigratierecht willen schrijven moeten dit wel overleggen met de scriptiecoördinator van hun afstudeerrichting.


Stages immigratierecht

Studenten die praktijkervaring op willen doen op het gebied van het migratierecht kunnen ervoor kiezen stage te lopen. Soms kan een stage gecombineerd worden met het schrijven van een bachelor- of masterscriptie. Hieronder vindt u het aanbod aan actuele en doorlopende migratierechtelijke stages binnen de rechterlijke macht, advocatuur en diverse andere instellingen en organisaties. Voor meer informatie en advies over stagemogelijkheden kunt u contact opnemen met Mark Klaassen van het Instituut voor Immigratierecht (m.a.k.klaassen@law.leidenuniv.nl, tel. 071 527 7420). Mocht u bij onderstaande stage-aanbieders of elders een migratierechtelijke stage (gaan) lopen, laat het ons dan vooral weten. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen!