Onderzoeksdoelstellingen

De ontwikkelingen op het gebied van het immigratierecht kunnen niet los gezien worden van ontwikkelingen op andere rechtsgebieden. Heel algemeen kan gesteld worden dat de op andere rechtsgebieden ingezette versterking van de rechtspositie van het individu ook de rechtspositie van de vreemdeling versterkt heeft. In het huidige immigratierecht zijn hierop verschillende reacties waarneembaar. Bijvoorbeeld het expliciet beperken van procedurele rechten van vreemdelingen en de beperking van de feitelijke toelating tot het grondgebied met als doel te voorkomen dat een vreemdeling in de positie raakt dat hij aanspraken heeft.
Rechtsfiguren die in deze context ontwikkeld worden, blijken op hun beurt andere rechtsgebieden te beïnvloeden. Dit is duidelijk waarneembaar in het Europees recht, het volkenrecht en het bestuursrecht.

De onderzoeksdoelstellingen van het Instituut voor Immigratierecht zijn:  

  • het adequaat en tijdig signaleren van nieuwe rechtsvragen op het gebied van het (inter)nationale immigratierecht;
  • het onderzoeken van deze rechtsvragen voor wat betreft hun implicaties voor de rechtsstaat, het algemene bestuursrecht, de Europese en internationale besluitvorming en de rechtspositie van de individu onder het internationale recht. 

Laatst Gewijzigd: 24-09-2012