Afstuderen

Informatie over afstuderen voor masterstudenten.

Afstuderen Master

Voor iedere student die dit wil is er een korte, individuele uitreiking door de examencommissie, met een toespraakje van de scriptiebegeleider. Het is mogelijk een klein gezelschap mee te brengen tijdens de ceremonie in de faculteitskamer.

Voordat het afstuderen plaats kan vinden, moet er nog wel het een en ander worden geregeld;
Om het moment van afstuderen in combinatie met de te halen laatste vakken goed te kunnen plannen, biedt een afspraak met de studieadviseur uitkomst. Er moet gedurende de gehele studieperiode aan de inschrijvingsverplichting van de universiteit zijn voldaan. 


Aanvraag afstuderen (procedure)
Alle verplichte onderdelen moeten zijn behaald om te kunnen afstuderen. Deze moeten ook zichtbaar zijn in uSis. Voor vakken die (nog) niet zichtbaar zijn, neem je bewijzen mee (het roze exemplaar van het cijferbriefje, bewijs van vrijstelling e.d.).
Het afstuderen kan op ieder moment van de maand worden aangevraagd. De uitreiking van het diploma vindt vervolgens aan het einde van de eerstvolgende maand na de aanvraag plaats. Uitzondering is de maand juli, dan vindt er geen uitreiking plaats. Bijvoorbeeld: je hebt je afstuderen aangevraagd op 10 oktober, de uitreiking vindt dan plaats in november. Het aanvragen van het afstuderen doe je door middel van een formulier dat ingevuld en ondertekend moet worden. Lever dit formulier in aan de balie van het Onderwijs Informatie Centrum (OIC). Neem een geldig paspoort / identiteitskaart mee (let op: geen rijbewijs). Aan de balie worden diverse controles gedaan. Achter de schermen checkt het OIC vervolgens het examen alvorens je voor de gekozen examendatum kan worden genoteerd. Indien er iets niet in orde is, neemt het OIC zo spoedig mogelijk contact met je op. De indelingslijst voor de uitreiking en de uitnodigingen worden in de maand van de uitreiking verzonden / gepubliceerd. 

Bij een hoge score kan een Cum Laude worden behaald. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het eindjudicium, dat een berekend gewogen gemiddelde is van alle cijfers op de lijst, minimaal 8,0 zijn. Zie artikel 23 in de Regels & Richtlijnen Master tentamens en examens

Voor studenten die aan alle studievereisten hebben voldaan maar nog niet het afstuderen hebben aangevraagd geldt het volgende: Aanbodgericht diplomeren.
Twee keer per jaar (medio september en maart) controleert het OIC of je aan de studievereisten hebt voldaan. Is dit het geval dan ontvang je hierover een e-mail met als bijlage het aanvraagformulier. In de e-mail zal je verzocht worden om deze ingevuld te retourneren. Pas nadat het aanvraagformulier is geretourneerd heb je aan de gehele procedure voldaan en zal jouw diploma worden gemaakt. De officiële diploma-datum (examendatum) is in dat geval de laatste werkdag van de maand waarin het formulier is geretourneerd.

Uitschrijven
Let op! Je moet je zelf uitschrijven voor je opleiding via Studielink. Klik hier voor meer informatie.


Afstudeerdata master

Voor de diplomauitreiking zijn de data als volgt vastgesteld:    
  
2016-2017

Eerder afgestudeerd master binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid

Als je al een keer bent afgestudeerd met een bepaalde masterafstudeerrichting binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid kan je niet nogmaals afstuderen.

Je krijgt voor de aanvullende vakken een aanvullend getuigschrift op het eerder behaalde diploma, waarin vermeld wordt dat je ook voldoet aan een van de andere masterafstudeerrichtingen binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid en dat er aan de eisen van het examenprogramma is voldaan.

Pas als alle vereiste resultaten op uSis staan, kan je per e-mail aan het OIC dit document aanvragen.

Scriptie

Informatie over de Bachelor- en of Masterscriptie is te vinden in de scriptiehandleiding
Meer informatie over de eisen van de Masterscriptie kan worden nagelezen in de Regels en Richtlijnen.

Keuzevakken

De keuzevakken worden opgenomen op het diplomasupplement en tellen dan mee bij het berekenen van het eindcijfer. Voor een keuzevak geldt dat deze minimaal 5 ects moet zijn om mee te kunnen tellen. Extra (keuze)vakken kunnen apart worden vermeld op het diplomasupplement. Masterstudenten kunnen slechts extra (keuze)vakken op masterniveau opvoeren. Uitzondering hierop zijn de civiel effect vakken.

Verschil mastergraad en doctorandusgraad

De graad Master is niet nieuw: een doctorandus of meester mag nu ook al de titel Master voeren. Dit doen afgestudeerden vooral in het buitenland, waar de Nederlandse titels niet bekend zijn. Andersom mag een Master zich nu ook nog doctorandus of meester in de rechten noemen, want de Nederlandse titels blijven wettelijk geldig. Wel komt bij afgestudeerden die in het nieuwe systeem een masteropleiding hebben afgerond de mastergraad op de bul te staan.

Actuele Afstudeerlijsten

Hieronder staan de lijsten per afstudeerrichting. Zodra de lijst beschikbaar is, wordt deze hier geplaatst.

Master Rechtsgeleerdheid - november 2016
Master Jeugdrecht - november 2016
Master Notarieel recht - november 2016
Master Fiscaal Recht - november 2016
Master Criminologie - november 2016

Stijlvolle afstudeerlocatie?

In stijl gestudeerd? Dan ook in stijl afstuderen! De ontvangst van je diploma in het Academiegebouw en de ontvangst van je gasten in de Faculty Club.

Afstuderen in de Faculty Club

Laatst Gewijzigd: 08-11-2016