Het Instituut voor Publiekrecht zoekt op korte termijn een student-lid

Het Instituut voor Publiekrecht omvat de afdelingen Europees recht, Immigratierecht, Internationaal Publiekrecht, Lucht- en Ruimterecht, Sociaal recht, Staats- en bestuursrecht en het instituutssecretariaat. Het instituutsoverleg bespreekt de uitvoering van de taken van de wetenschappelijk directeur van het instituut.

Hiervan maken deel uit naast de wetenschappelijk directeur, de voorzitters van elke afdeling van het instituut, een student, de coördinator van de Meijers onderzoeksprogramma’s, een onderwijsdirecteur en het hoofd van het instituutssecretariaat. Het student-lid behartigt de belangen van studenten in het instituutsoverleg.

Taken:
* Deelnemen aan vergaderingen (ongeveer 2 uur per maand)
* Inbreng van het studentenbelang in het instituut * Het onderhouden van contacten met studenten en de studieverenigingen

Vereist:
* Tweede- of derdejaars student met belangstelling voor publiekrecht
* Interesse in bestuurlijke processen
* Actieve, flexibele en ondernemende instelling

Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie vóór 15 september a.s. te sturen naar: i.g.h.mallee@law.leidenuniv.nl Graag ook je CV meesturen.


Laatst Gewijzigd: 23-08-2016