Overgangsregelingen

Overgangsregelingen voor de bachelor- en masteropleidingen binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Wijziging curricula 2016-2017

Sedert 2015-2016 zijn de nieuwe bachelor onderwijsprogramma's zoals die gelden met ingang van 1 september 2013 volledig geïmplementeerd.
Studenten die vóór september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleiding, maar die op 1 september 2016 oude vakken nog niet hebben behaald, vallen onder de onderstaande overgangsregelingen.
Voor ba-studenten van 1 september 2013 en daarna bij wie in opleidingen vaknamen of studiegidsnummers van vaknamen zijn gewijzigd, is de daarmee samenhangende overgang ook zoveel mogelijk in de overzichten verwerkt. In de loop van augustus 2016 volgt er een afzonderlijk overzicht van overgang die voortvloeit uit naamswijzigingen e.d. van vakken in 2016-2017.

2016-2017 Overgangsregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid

2016-2017 Overgangsregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Bedrijfswetenschappen

2016-2017 Overgangsregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Economie

2016-2017 Overgangsregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting International Business Law

2016-2017 Overgangsregeling Bachelor Notarieel Recht

2016-2017 Overgangsregeling Bachelor Fiscaal Recht

2016-2017 Overgangsregeling Bachelor Criminologie

Overgangsregeling Bedrijfseconomie ('Economie'-oud mede ivm 'Onderneming en recht')

 

Wijziging curricula 2015-2016

Met ingang van 1 september 2015 wordt een nieuw programma Bachelor III ingevoerd. Met de implementatie van dit derde, tevens laatste studiejaar,  zijn de volledige nieuwe curricula van de nieuwe bachelor opleidingen geïmplementeerd zoals die gelden met ingang van 1 september 2013.

Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleiding, maar die op 1 september 2015 (oude) derdejaarsvakken (en tweedejaarsvakken of zelfs eerstejaarsvakken) nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregelingen:

2015-2016 Overgangsregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid

2015-2016 Overgangsregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Bedrijfswetenschappen

2015-2016 Overgangsregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Economie

2015-2016 Overgangsregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting International Business Law

2015-2016 Overgangsregeling Bachelor Notarieel Recht

2015-2016 Overgangsregeling Bachelor Fiscaal Recht

2015-2016 Overgangsregeling Bachelor Criminologie

Wijziging curricula 2014-2015

Met ingang van 1 september 2014 wordt een nieuw programma Bachelor II ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleiding, maar die (oude) eertejaarsvakken of tweedejaarsvakken op 1 september 2014 nog niet hebben gehaald, vallen onder de Overgangsregeling curriculumherziening bachelor 2014-2015 (versie 19 januari 2015)

Per 1 september 2015 wordt een nieuw programma Bachelor III ingevoerd. Studenten die dan vakken uit de bachelor III niet hebben behaald zullen ook gaan vallen onder, nog nader te bepalen, overgangsmaatregelen.

Nieuw curriculum alle bacheloropleidingen m.i.v. 2013-2014

Met ingang van 1 september 2013 zijn de onderwijsprogramma's van alle bachelor opleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ingrijpend veranderd.
Die nieuwe programma's worden per opleidingsjaar ingevoerd.

In september 2013 is het nieuwe propedeuse onderwijs van start gegaan. 
En in september 2014 is de nieuwe bachelor II ingevoerd. 
In september 2015 volgt de nieuwe bachelor III.

Studenten die vóór september 2013 zijn gestart met hun bachelor opleiding en die het onderwijs volgens de geprogrammeerde tijd doorlopen zullen niets van de wijzigingen merken; zij volgen het oude programma. 

Antwoorden op vragen zoals 'Waarom een herziening?' en 'Wie krijgt met de wijziging van de curricula te maken?' zijn opgenomen onder volledig nieuw programma. Overgangsregelingen voor studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bachelor opleiding en die hun propedeuse-oud of (vakken van) hun 2e studiejaar-oud (nog) niet volledig hebben behaald, zijn hier te raadplegen.

Onderwijsprogramma van het lopende jaar.


Wijzigingen bachelor- en master onderwijsprogramma's 2013-2014

Met ingang van 1 september 2013 zijn er enkele veranderingen aangebracht in de onderwijsprogramma’s van een aantal bachelor- en master opleidingen.
De overgangsregelingen die voortvloeien uit deze wijzigingen zijn opgenomen in de navolgende link: overgangsregelingen 2013-2014
Zie ook de informatie onder het kopje ‘Nieuw curriculum alle bacheloropleidingen 2013-2014'.

Wijzigingen bachelor- en master onderwijsprogramma's 2012-2013

Met ingang van 1 september 2011 zijn er enkele veranderingen aangebracht in de onderwijsprogramma’s van enkele bachelor- en master opleidingen.
De overgangsregelingen die voortvloeien uit deze wijzigingen zijn opgenomen in de navolgende link: Overgangsregelingen 2012-2013

Wijzigingen bachelor- en master onderwijsprogramma's 2011-2012

Miv. 1 september 2011 zijn er enkele veranderingen aangebracht in de onderwijsprogramma’s van de bacheloropleidingen.

De overgangsregelingen die voortvloeien uit de wijzigingen zijn opgenomen in de navolgende link: Overgangsregelingen 2011-2012

  • Voor de studenten die miv. 1 september 2011 hun studie beginnen is er voor alle juridische opleidingen een nieuwe gemeenschappelijke, identieke propedeuse en
  • bij de bachelor Rechtsgeleerdheid is een nieuwe afstudeerrichting geïntroduceerd ‘International Business Law’ [IBL].
  • Bij de bachelor Rechtsgeleerdheid is bij Bedrijfswetenschappen [BDW] en Economie [ECON]) het curriculum veranderd. Voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2011 en die bepaalde vakken nog niet hebben behaald is er de ‘Overgangsregelingen 2011-2012’.
  • Op deze webpagina zijn bij het kopje ‘De onderwijsprogramma's en regelingen 2011-2012’ alleen de programma’s van 2011-2012 opgenomen. In de navolgende link: Curricula 2011-2012 èn daarna BDW + EDOB + IBL, zijn de volledige nieuwe bachelorprogramma’s opgenomen van de driejarige opleidingen IBL, BDW en ECON.
  • In het curriculum van de propedeuse Criminologie zijn twee vakken gewijzigd. Voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2011 en die de twee vakken nog niet hebben behaald is er de ‘Overgangsregelingen 2011-2012’.

Wijzigingen bachelor- en master onderwijsprogramma's 2010-2011

De veranderingen in de onderwijsprogramma's 2010-2011 alsmede de bijbehorende overgangsregelingen zijn opgenomen in de navolgende link: Onderwijsprogramma 2010-2011 en overgangsregelingen

Wijzigingen bachelor- en master onderwijsprogramma's 2009-2010

Per 1 september 2009 hebben diverse onderwijsprogramma’s ingrijpende wijzigingen ondergaan. In de onderstaande links is daarover de navolgende informatie opgenomen:

  1. Een notitie met een overzicht van de curriculumwijzigingen - hierin zijn ook de doelen en uitgangspunten van het nieuwe beleid opgenomen;
  2. De Onderwijsprogramma's 2009-2010 van alle vier de bachelor- en alle vier de masteropleidingen;
  3. De Overgangsregelingen voor 2009-2010 die behoren bij de wijzigingen en de onderwijsprogramma’s;
  4. Bachelor jaarrooster 2009-2010 De gewijzigde vakken grijs zijn gearceerd;
  5. Master jaarrooster 2009-2010 De gewijzigde vakken zijn grijs gearceerd.

Laatst Gewijzigd: 14-09-2016